Tiedettä fiktiosta

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry on suomalainen hyötyä tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on edistää science fiction- ja fantasiatutkimusta sekä näitä sivuavien tutkimusalojen toimintaa Suomessa.

Seura on perustettu kesällä 2013 Tampereella. Kuvan perustamiskokouksesta otti Tero Ykspetäjä.

Perustamiskokous
Perustamiskokous Viikinsaaressa. Vasemmalta oikealle: Vesa Sisättö, Juri Timonen, Liisa Rantalaiho ja Irma Hirsjärvi