Siirry sisältöön

Kirjoituskutsu: ”Kotimainen dystooppinen fiktio” (Joutsenen / Svanenin teemanumero 2016)

Dystooppisuutta voi pitää eräänä kotimaisen nykykirjallisuuden uusista ja vahvistuvista trendeistä. Maailmalla 1900-luvun mittaan kehkeytynyt dystooppinen fiktio on tullut kotimaiseen kirjallisuuteen vahvasti 1990-luvulta lähtien, ja dystopian traditioihin kytkeytyviä teoksia julkaistaan jatkuvasti lisää. Esimerkiksi kevään 2015 uutuuskirjoissa on useampikin perinteeseen kytkeytyvä teos, kuten Esa Mäkisen klassista dystopiaa muunteleva Totuuskuutio ja Elina Hirvosen arktisen öljynporauksen jälkeistä maailmaa kuvaava Kun aika loppuu.

Kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen vuosikirja Joutsen / Svanen julkaisee vuonna 2016 dystopia-aiheisen teemanumeron, jonka toimittavat Saija Isomaa ja Toni Lahtinen Tampereen yliopistosta. Kutsumme tutkijoita lähettämään teemanumeron toimittajille kotimaista dystooppista fiktiota käsitteleviä artikkeliehdotuksia. Artikkeliehdotus toimitetaan max. 350-sanaisen abstraktin muodossa molemmille toimittajille sähköpostitse (saija.isomaa@uta.fi ja toni.lahtinen@uta.fi) 15.6.2015 mennessä. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta kirjoitetaan artikkelit, jotka käyvät läpi referee-käytännön. Tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan mukaan lähteneille kirjoittajille myöhemmin.

Dystooppinen fiktio ymmärretään teemanumerossa laajasti. Sen piiriin lasketaan kuuluvaksi niin klassiset ja modernit dystopiat kuin apokalyptiset ja postapokalyptiset teokset sekä muu näitä kirjallisia repertoaareja väljemmin käyttävä kirjallisuus. Teemanumeroon tarjottu artikkeli voi lähestyä ilmiötä eri näkökulmista ja erilaisin metodein. Myös ulkomaista ja kotimaista kirjallisuutta vertaileva tutkimusote on mahdollinen.

Lisätietoja teemanumerosta saa toimittajilta.

Joutsen / Svanen on Kirjallisuuspankki-projektin ja Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen julkaisema kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen vuosikirja.
http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen-2014/

Dystopia-teemanumeron toimittajat, yliopistonlehtori Saija Isomaa ja post doc -tutkija Toni Lahtinen, ovat Tampereen yliopiston tutkijoita ja Koneen säätiön rahoittaman tutkimushankkeen ”Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: Dystooppinen fiktio kotimaisessa nykykirjallisuudessa” jäseniä.
http://www.uta.fi/ltl/dystopiaprojekti.html

CFP  RAJAT / BORDERS
VIII Kulttuurintutkimuksen päivät
Oulun yliopisto 3.−4.12.2015
Kahdeksannet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään Oulun yliopistossa 3.−4. joulukuuta 2015. Päivien teemana on ”Rajat”.
Kulttuurintutkimuksen päivillä pohditaan erilaisten rajojen, niin konkreettisten kuin metaforisten ja symbolistenkin, merkitystä ja ilmenemistä. Rajoja koskevat kysymykset ovat viime aikoina nousseet esille useiden eri tutkimussuuntausten piirissä. Esimerkiksi transnationalismin tutkimus, erilaisten yhteiskunnallisten jakojen tutkimus, queer-tutkimus, sukupuolentutkimus ja posthumanismiksi kutsutun aatejärjestelmän tutkimus ovat kaikki tavalla tai toisella olleet kiinnostuneita rajoista ja niiden tutkimisesta. Toisaalta kulttuurintutkimukseen itseensä tieteenalana on aina sisältynyt kysymys rajojen kumoamisesta, ylittämisestä ja hämärtämisestä, ovathan kulttuurintutkimuksen perinteet juuri tieteenalojen välisten rajojen kyseenalaistamisessa ja sekoittamisessa.
Päivien työryhmiin voi nyt ehdottaa abstrakteja. Noin 300 sanan pituiset abstraktit tulee toimittaa osoitteeseen rajat[at]oulu.fi maanantaihin 17.8.2015 mennessä. Kerro viestissäsi, mihin työryhmään olet abstraktia tarjoamassa, ja lisää tiedostoon myös yhteystietosi. Tieto abstraktien mahdollisesta hyväksynnästä lähetetään syyskuussa 2015.
Kulttuurintutkimuksen päivillä kokoontuu yhteensä 24 työryhmää:
1 Alkuperäiskansojen rajat ja rajamaat
2 Arkistot ja museot suomalaisuuden rajojen vetäjinä
3 Border as a Central Element of a Power Relations Structure
4 Border Crossing, Citizenship and Cultures of Belonging
Borders and the Body Politic: Biopolitical Resistance to Empire?
6 The Borders of Humor and the Comic
7 Eletty uskonto, toimijuus ja rajat
Elävät ja kuolleet
9 Gender and Youth – Trajectories for Participation in the Northern Borderlands
10 Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus
11 Imagining and Locating Girls, Girlhood and Nordic Girlhood Studies
12 Jätteen yhteiskunta
13 Kirjallisuuden ja kansanperinteen yhteydet
14 Kirjallisuus esteettisen ja poliittisen rajalla
15 Kriisit ja ylirajainen liike
16 Kuulumisen kulttuurisuus – kiinnittymisen materiaalisuus ja affektiivisuus
17 Liikkuvuus ja rajat kirjallisuudessa
18 Mobile Homes across Borders
19 Nation and Childhood(s): Contesting Borders of Childhood
20 Populaarimusiikin rajoja luovat ja rikkovat ilmiöt
21 Rajat ihmisten ja eläinten välillä
22 Reconfiguring Borders – Posthuman Cultural Studies
23 Soveltava kulttuurintutkimus: rajanylityksistä synergiaa ja törmäyksiä
24 Symbolisen ja materiaalisen rajoilla
Tarkemmat työryhmäkuvaukset ja lisätietoa: http://www.oulu.fi/yliopisto/rajat/tyoryhmat
Tervetuloa Ouluun!