Siirry sisältöön

Hyvät jäsenet,

tervetuloa Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry:n vuosikokoukseen lauantaina 5.3.2016 klo 13 alkaen Tampereelle ravintola Semaforiin. Esityslistalla sääntömääräiset asiat.

Ystävällisin terveisin:

Jyrki Korpua, puheenjohtaja

jyrki.korpua@oulu.fi

Finfar - Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry.

Vuosikokous

Aika: 5.3.2016, klo 13.00

Paikka: Tampere. Ravintola Semafori, Rautatienkatu 25 33100 Tampere

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.​

Ks. myös Seuran säännöt.

Fafnir ilmoittaa ylpeänä uuden päätoimittajan valinnasta: Aino-Kaisa Koistinen Jyväskylän yliopistosta aloittaa tehtävässä vuoden 2016 alusta. Finfar toivottaa Koistiselle valtavasti onnea uuteen tehtävään ja kiittää lämpimästi Päivi Väätästä, joka nyt siirtyy syrjään Fafnirin alkuperäisestä päätoimittajakolmikosta.

Kaksivuotias Fafnir-julkaisu on nyt myös arvioitu Julkaisufoorumi-luokituksessa tason 1 vertaisarvioiduksi julkaisukanavaksi. Fafnirin toimituskäytännöt ja akateeminen tasokkuus saavat näin merkin vakiintuneen akatemian hyväksynnästä.

Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -lehti etsii kolmatta päätoimittajaa. Lehdellä on tällä hetkellä kaksi päätoimittajaa, jotka jatkavat toimessaan vuonna 2016.

Lehti

Fafnir on Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran vertaisarvioitu, monitieteellinen ja yhteispohjoismaisesti toteutettu aikakausijulkaisu, joka käsittelee ja esittelee spekulatiiviseen fiktioon kohdistuvaa tutkimusta. Sen tarkoituksena on esitellä ja edistää tieteis- ja fantasiakirjallisuuteen, audiovisuaaliseen taiteeseen, peleihin ja fanikulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta ja valottaa eri tieteenalojen kannalta science fictioniin ja fantasiaan liittyviä ajankohtaisia teemoja ja keskusteluita. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien lisäksi julkaistaan katsauksia, haastatteluja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluja. Julkaisun pääkieli on englanti, mutta artikkeleita julkaistaan myös pohjoismaisilla kielillä. Fafnirin tuottamisesta vastaavat päätoimittajat, toimitussihteeri ja toimitusneuvosto.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 2014 alkaen neljästi vuodessa. Lisätietoa lehdestä osoitteesta: journal.finfar.org

Päätoimittaja

Fafniriin haetaan päätoimittajaa, joka tuntee spekulatiivisen fiktion kenttää. Aiempi kokemus tieteellisen julkaisun tekoprosessista sekä kokemus verkkolehdistä on eduksi.
Fafnirin päätoimittajuus tarjoaa erinomaisen näköalapaikan spekulatiivisen fiktion kenttään sekä mahdollisuuden laajaan kansainväliseen verkottumiseen. Päätoimittajana pääsee kehittämään lehteä sekä edistämään koko alan näkyvyyttä. Lehden kolme päätoimittajaa vastaavat lehden yleisestä tieteellisestä linjasta ja yksittäisten lehtien sisällöstä yhteistyössä toimituskunnan kanssa sekä kantavat lehden sisällöstä juridisen vastuun. Päätoimittajat myös kirjoittavat tavallisesti lehden pääkirjoituksen.

Lehden päätoimittajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muun toimituskunnan ja toimitussihteerin kanssa. Toimituskunnassa on tällä hetkellä 16 jäsentä. Lehden toimitussihteeri vastaa pääosin lehden taitosta.

Päätoimittajille ei makseta rahallista palkkiota.

Hakeminen

Kirjoita lyhyt (max. liuska) esittely itsestäsi ja hakuperusteistasi.

Lähetä hakemuksesi 30.11.2015 mennessä
* sähköpostitse osoitteeseen submission@finfar.org TAI
* postitse osoitteeseen Finfar c/o Jyrki Korpua, Kalevalantie 12 as 14 90570 Oulu

Suomen science fiction ja fantasiatutkimuksen seura ry:n hallitus valitsee uuden päätoimittajan 4.12.2015 ja päätöksestä tiedotetaan hakijoille 6.12.2015 mennessä.

Lisätietoa hakemisesta:
Jyrki Korpua, jyrki.korpua@oulu.fi
Hanna-Riikka Roine, hanna.roine@uta.fi
Päivi Väätänen, paivi.vaatanen@helsinki.fi

Ylpeinä esittelemme Fafnirin vuoden 2015 kolmannen numeron! Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research on luettavissa osoitteessa http://journal.finfar.org.

Numero 3/2015 juhlistaa kahden rakastetun kirjailijan, Sir Terence ”Terry” Pratchettin ja Michael Crichtonin, elämäntyötä. Liisa Rantalaiho käsittelee muistokirjoituksessaan Prachettin teosten perintöä, ja numeron ainoassa tieteellisessä artikkelissa Jakob Löfgren tarkastelee fanin ja kauppiaan suhdetta Wincantonin Hogswatch-juhlissa. Erik Stengler puolestaan esittelee katsauksessaan Crichtonin teoksia, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle hänen tuotannossaan: töitä, joista käy ilmi hänen huolensa tieteen ja teknologian yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Loppuosa numerosta keskittyy ajankohtaisiin suomalaisiin aiheisiin. Juha Raipolan lektio ”Kirjallisuus inhimillisen rajoilla” käsittelee Leena Krohnin Pereat mundus -teoksen fiktiivisiä tulevaisuudenkuvauksia ja tulevaisuudenodotukseen liittyviä uhkakuvia materiaalisen ekokriitikin ja posthumanismin näkökulmista. Numeron päättävät kaksi kirja-arviota: toinen käsittelee Katja Kontturin väitöskirjaa Don Rosan Disney-sarjakuvista, ja toinen Tapani Kilpeläisen Silmät ilman kasvoja -teosta, joka on ensimmäinen filosofinen johdatus kauhugenreen suomeksi.

Fafnir toivottaa tervetulleiksi tutkimusartikkelit, katsaukset, akateemiset kirjallisuusarviot, esseet, mielipiteet ynnä muut. Lisätietoja lehdestä sekä tulevista numeroista on saatavilla osoitteessa journal.finfar.org.

Seuraava numeromme ilmestyy joulukuussa 2015. Sitä odotellessa Fafnir toivottaa kaikille lukijoilleen aurinkoista syksyä!

Liity myös Fafnirin Facebook-ryhmään: https://www.facebook.com/groups/fafnirjournal.

 

Parhain terveisin,

Jyrki Korpua, Hanna-Riikka Roine & Päivi Väätänen
Päätoimittajat, Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research
sähköposti: submissions@finfar.org
http://journal.finfar.org

KIRJOITUSKUTSU

Fantastiseen workshopiin Oulussa

Mikä: Työpaja science fiction- ja fantasiatutkijoille
Milloin: 4. joulukuuta 2015 klo 12–16
Missä: Oulun yliopistolla, Kulttuurintutkimuksen päivien yhteydessä
Kalmanlinja abstraktien lähettämiselle on 2.11.2015 (klo 23.59).

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura (FINFAR) on perinteisesti järjestänyt vuosittaisen paperityöpajan kesällä Finncon-tapahtuman yhteydessä. Tänä vuonna kesän työpajaan oli kuitenkin sen verran tulokkaita, että koettiin tarpeelliseksi järjestää myös toinen työpaja.

Työpaja on suunnattu kaiken tasoisille opiskelijoille ja tutkijoille, ja siihen voi ehdottaa papereita, joissa tutkitaan fantastisia tai tieteisfiktiivisiä teoksia tai ilmiöitä. Kaikki tutkimusnäkökulmat ovat tervetulleita keskusteluun. Papereita kommentoivat alan suomalaiset tutkijat.

Koska työpaja on luonteeltaan keskusteleva ja aika ja tila ovat rajalliset, työpaja on valitettavasti avoin vain paperien esittelijöille ja kommentaattoreille.

Lähetä 300 sanan mittainen abstraktisi viimeistään 2.11.2015 otsikolla ”FINFAR WORKSHOP 2015 ABSTRACT [NIMESI]” osoitteeseen kaisa.kortekallio@helsinki.fi . Kuvaile abstraktissa työpajaan ehdottamasi paperin sisältö ja kerro lyhyesti itsestäsi ja opinnoistasi. Varsinaisen paperisi tulisi olla pituudeltaan 10 000–15 000 merkkiä, ja se voi olla joko suomeksi tai englanniksi kirjoitettu. Pajassa ei pidetä esitelmiä. Varsinaisen paperin deadline on 20.11.2015.

Työpajan osallistujat valitaan marraskuun 9. päivään mennessä. Hyväksynnän yhteydessä saat tarkempaa tietoa aikatauluista.

Samaan aikaan (3.-4.12.) Oulun yliopistossa järjestetään kahdeksannet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät teemalla "Rajat". Vuoden 2015 Kulttuurintutkimuksen päivillä pohditaan erilaisten rajojen, niin konkreettisten kuin metaforisten ja symbolistenkin, merkitystä ja ilmenemistä sekä rajoihin liittyvää kysymyksenasettelua yleensä. Perustutkinto-opiskelijoille päiville osallistuminen on ilmaista. Ilmoittaudu osoitteessa http://www.oulu.fi/yliopisto/rajat .

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä Finfar-työpajaan liittyen, ota yhteyttä joko Kaisaan (kaisa.kortekallio@helsinki.fi) tai Aino-Kaisaan (aino-kaisa.koistinen@jyu.fi).

Tervetuloa mukaan fantastiseen työpajaan!

Lisätietoja Finfarista ja Kulttuurintutkimuksen päivistä:

Suomen Science Fiction- ja Fantasiatutkimuksen seura ry: http://www.finfar.org

Kulttuurintutkimuksen päivät: http://www.oulu.fi/yliopisto/rajat

SHARING THE PLAY – A seminar on Play of and between Children and Adults

University of Jyväskylä, November 16th – 17th 2015

Play has traditionally been considered as something children do, whether as idle pastime and “mere play”, or as serving developmental functions. In recent research literature we still find the playful child contrasted to the goal-oriented adult. The picture is however quickly changing, as playing and games have been accepted as potentially productive modes of doing things. A playful attitude is promoted to children for educational purposes, to adults for improving work results, and to senior citizen for keeping them physically and mentally healthy. Today it is also increasingly common for people to carry on playing games after entering the adult world, with family and work responsibilities. Pop and rock music led the way here as it became evident that it was not just a question of a certain age of adolescence, but of an enduring habit. There are similar developments in the world of playing and games: instead of adults playing with children occasionally we now have adults playing games amongst each other, or children and adults playing together on more or less equal terms, whether with dolls or with virtual avatars in online worlds. Some indeed say that we have entered the ludic age.

The status of play is ambiguous in many academic fields. While it is a key concept in the classical tradition of aesthetics and hermeneutics, it is only recently that actual playing and games have gained more attention in humanities and social sciences. Within the multidisciplinary field of childhood studies there has been reluctance towards using the concept, as it has been felt that it degrades and marginalizes children’s activities. In education a trend identified as “the learnification of education” has brought with it an increased emphasis on measurable outcomes instead of human growth: there is then little room for play except as instrumentalised for learning purposes.

In the Sharing the Play seminar we hope to bring together researchers from different disciplinary backgrounds, such as childhood and youth studies, game studies, gender studies, arts and culture, media, education, psychology, sports and social sciences. There will be two internationally recognized keynote lecturers presenting in the seminar. We especially invite contributions that analyse participants’ – both children and adult – own perspectives and understanding of playing and gaming.

The keynote lectures will be delivered by Jessica Enevold (Senior Lecturer, University of Lund & IT University of Copenhagen) and Helle Skovbjerg Karoff (Aalborg University, Denmark). They will also provide comments on the seminar papers.

Papers may be related to topics such as:

-         Functions and ends of playing and gaming: psychological, social, existential and ontological;

-         Hermeneutics of playing and gaming;

-         The relationship of play and playfulness to imagination, creativity and the arts;

-         Improvisation, negotiation, rules in plays and games;

-         Co-operation and competition in plays and games;

-         Intergenerational, intercultural and gender issues of play and games: anonymity, roles and the re-positioning of identities;

-         Play-worlds and games as imaginary worlds and as transformations of the everyday;

-         Effects of play and playfulness on the experience of social and physical environments;

-         Affordances for play in physical and institutional environments: pros and cons;

-         Educational and learning games;

-         Playing, gaming and well-being.

Deadline for abstracts (400 – 500 words): September 6st. Please send your abstract as a pdf, rtf or word attachment to Mari Vuorisalo (mari.vuorisalo@jyu.fi).

Acceptance Notification: September 21st

Seminar Dates: November 16th - 17th

The Seminar is arranged by the LaNKa research cluster Children, Young People and their Growth Environments and the research project Ludification and Emergence of Playful Culture.

There is no participation fee!

Welcome!

More information: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/lanka/lanka-tutkijafoorumi/ajan/call-for-papers-sharing-the-play-seminar-nov-16-17-2015

International Conference: Fictional Maps
21st -23rd January 2016

Mapping the imaginary has always been a challenge for world-building and storytelling alike. Map of the fictional world subverts the very essence of an actual cartography: it represents a territory that cannot be discovered or traversed in a non-fictional realm and yet it delivers much more than a usual map: a promise of the journey into unknown. An exquisitely quotable phrase coined by J. R. R. Tolkien, who claimed to “start writing with a map and [then] make the story fit” is only reprising what have always been evident to cartographers and creators of imaginary worlds: maps precede territories and are inevitably becoming the most essential part of modern and postmodern storyworlds. Ambrosius Holbein’s woodcut in the first edition of Thomas More’s Utopia, collectors editions map in video games, atlases of fictional universes, animated map routes in online reportages, or even interactive maps outlining the worlds of blockbuster TV shows—these are all indications of a significant shift in contemporary storytelling that looks for creating many and more access points to the fictional storyworld. Hence conference attendees will be asked to submit abstracts of presentations or posters' descriptions revolving around:

- fictional topography and geopotics;
- map theory & theorists;
- the dichotomy of a map and a territory;
- ways of mapping the imaginary;
- fictional cartography (maps, atlases, mini-maps, plans, charts, etc.);
- maps of secondary, imaginary, fictional, possible or impossible worlds;
- relationship between world-building and map-making;
- function of maps: between navigating and augmenting the world;
- navigating the actual and the imaginary: Tim Ingold’s trail-following and wayfaring;
- case studies in literature;
- case studies in video games;
- case studies in movies and TV shows;
- case studies in comic books, graphic novels and other media;
- case studies in transmedia storytelling and transmedial franchises;
- case studies in fictional worlds;

Confirmed keynote speaker:
STEFAN EKMAN (University of Gothenburg, Sweden), author of the book Here Be Dragons. Exploring Fantasy Maps & Settings. (Wesleyan UP 2013).

The conference language shall be English. 600-words abstracts of presentations or posters featuring (1) the title of presentation or poster, (2) a concise bio-note, (3) current affiliation, and (4) all necessary contact information should be submitted until October 30th 2015 at fictionalmaps@gmail.com. Notifications on both accepted and rejected submissions shall be sent no sooner than in two weeks from the deadline. Poster presentations will be displayed during the poster session and accompanied by a general discussion with the presenters.

The conference fee will be 150€ (125€ for students) for the full coverage of English editions of printed conference materials and all other essentials. Polish attendees will be kindly asked to transfer the equivalent of the fee in local currency (600 PLN, 400 PLN for students).

Any further details regarding the venue, accommodation and transportation will be continuously updated at the website www.fictionalmaps.org. Organisers are also open to answering all questions and requests at fictionalmaps@gmail.com.
The conference will be followed by a peer-reviewed monograph, published by Facta Ficta Research Centre and licenced under Creative Commons BY-SA 3.0 as an ebook stored in a globally accessible repository (CeON Center for Open Science).

We look forward to seeing you in Katowice!

Krzysztof M. Maj
Ksenia Olkusz

On behalf of Organising Committee

Ylpeinä esittelemme Fafnirin vuoden 2015 toisen numeron! Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research on luettavissa osoitteessa http://journal.finfar.org.

Numero 2/2015 on jälleen täynnä mielenkiintoista luettavaa. Kahdesta tutkimusartikkelistamme toinen käsittelee naispuolisia päähenkilöitä Stephenie Meyerin Twilight-sarjaan perustuvassa ”self insertion” -fanifiktiossa, kun taas toinen keskittyy veden keskeiseen asemaan Rikki Ducornetin The Fountains of Neptune -romaanin poetiikassa.

Olemme iloisia saadessamme julkaista Fafnirin historian ensimmäisen lektion, joka käsittelee ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä tieteisfiktiivisissä tv-sarjoissa. Näiden lisäksi numeromme sisältää raportin 36. International Conference on the Fantastic in the Arts -konferenssista ja kaksi kirja-arvostelua kahdella eri pohjoismaisella kielellä.

Fafnir toivottaa tervetulleiksi tutkimusartikkelit, katsaukset, akateemiset kirjallisuusarviot, esseet, mielipiteet, ynnä muut. Lisätietoja lehdestä sekä tulevista numeroista on saatavilla osoitteessa journal.finfar.org.

Seuraava numeromme ilmestyy syyskuussa 2015. Sitä odotellessa Fafnir toivottaa kaikille lukijoilleen lämmintä ja rentouttavaa kesää!

Liity myös Fafnirin Facebook-ryhmään: https://www.facebook.com/groups/fafnirjournal.

Parhain terveisin,

Jyrki Korpua, Hanna-Riikka Roine & Päivi Väätänen
Päätoimittajat, Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research
sähköposti: submissions@finfar.org
http://journal.finfar.org

Kirjoituskutsu: ”Kotimainen dystooppinen fiktio” (Joutsenen / Svanenin teemanumero 2016)

Dystooppisuutta voi pitää eräänä kotimaisen nykykirjallisuuden uusista ja vahvistuvista trendeistä. Maailmalla 1900-luvun mittaan kehkeytynyt dystooppinen fiktio on tullut kotimaiseen kirjallisuuteen vahvasti 1990-luvulta lähtien, ja dystopian traditioihin kytkeytyviä teoksia julkaistaan jatkuvasti lisää. Esimerkiksi kevään 2015 uutuuskirjoissa on useampikin perinteeseen kytkeytyvä teos, kuten Esa Mäkisen klassista dystopiaa muunteleva Totuuskuutio ja Elina Hirvosen arktisen öljynporauksen jälkeistä maailmaa kuvaava Kun aika loppuu.

Kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen vuosikirja Joutsen / Svanen julkaisee vuonna 2016 dystopia-aiheisen teemanumeron, jonka toimittavat Saija Isomaa ja Toni Lahtinen Tampereen yliopistosta. Kutsumme tutkijoita lähettämään teemanumeron toimittajille kotimaista dystooppista fiktiota käsitteleviä artikkeliehdotuksia. Artikkeliehdotus toimitetaan max. 350-sanaisen abstraktin muodossa molemmille toimittajille sähköpostitse (saija.isomaa@uta.fi ja toni.lahtinen@uta.fi) 15.6.2015 mennessä. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta kirjoitetaan artikkelit, jotka käyvät läpi referee-käytännön. Tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan mukaan lähteneille kirjoittajille myöhemmin.

Dystooppinen fiktio ymmärretään teemanumerossa laajasti. Sen piiriin lasketaan kuuluvaksi niin klassiset ja modernit dystopiat kuin apokalyptiset ja postapokalyptiset teokset sekä muu näitä kirjallisia repertoaareja väljemmin käyttävä kirjallisuus. Teemanumeroon tarjottu artikkeli voi lähestyä ilmiötä eri näkökulmista ja erilaisin metodein. Myös ulkomaista ja kotimaista kirjallisuutta vertaileva tutkimusote on mahdollinen.

Lisätietoja teemanumerosta saa toimittajilta.

Joutsen / Svanen on Kirjallisuuspankki-projektin ja Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen julkaisema kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen vuosikirja.
http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen-2014/

Dystopia-teemanumeron toimittajat, yliopistonlehtori Saija Isomaa ja post doc -tutkija Toni Lahtinen, ovat Tampereen yliopiston tutkijoita ja Koneen säätiön rahoittaman tutkimushankkeen ”Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: Dystooppinen fiktio kotimaisessa nykykirjallisuudessa” jäseniä.
http://www.uta.fi/ltl/dystopiaprojekti.html