Kutsu Finfarin vuosikokoukseen 5.4.2019

Hyvät jäsenemme,

tervetuloa Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry:n Finfarin vuosikokoukseen perjantaina 5.4. klo 17.00 Tampereella ravintola Tullin Saunaan (Åkerlundinkatu 3).

Vuosikokouksessa käsittelemme sääntöjemme 11§ mukaiset asiat. Alla esityslista. Tervetuloa!

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli et pääse paikalle, mutta olisit kiinnostunut hallituksen jäsenyydestä tai muista seuran toimintaan liittyvistä tehtävistä, ota yhteyttä etukäteen puheenjohtajaamme Aino-Kaisa Koistiseen, pj@finfar.org.

Huom! Koostamme vuosikokouksen alla seuran vuosikertomusta, johon keräämme jälleen tietoa kaikkien jäsentemme toiminnasta eli spekulatiiviseen fiktioon liittyvistä julkaisuista, esiintymisistä, opetuksesta, tutkimushankkeista ja muusta tieteellisestä toiminnasta viime vuoden aikana. Pyytäisimme ystävällisesti kaikkia jäseniä lähettämään nämä tiedot omalta osaltaan sihteerillemme Jani Ylöselle osoitteeseen sihteeri@finfar.org.