New Dissertation on Eco Scifi and Pieter Vermeulen’s Guest Lecture in Helsinki

(English version below)

FM Kaisa Kortekallio väittelee 21.2.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Reading Mutant Narratives: The Bodily Experientiality of Contemporary Ecological Science Fiction”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Unioninkatu 35 (auditorio 116).

Kirjallisuudentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja esittää, että ekologinen tieteisfiktio voi sekä outouttaa että uudistaa lukijoiden ruumiillista kokemusta ja siten auttaa kehittämään kokemuksellista ymmärrystä ihmisestä osana ekologisia vuorovaikutussuhteita. Tutkimuksessa analysoidaan amerikkalaista 2000-luvulla kirjoitettua tieteisfiktiota, erityisesti Jeff VanderMeerin ja Paolo Bacigalupin tuotantoa.

Vastaväittäjänä toimii professori Pieter Vermeulen (KU Leuven) ja kustoksena professori Bo Pettersson (Helsingin yliopisto). Tapahtuma on englanninkielinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja tulee luettavaksi E-thesis-palveluun 11.2. mennessä.

Ajantasaisia lisätietoja väitöstilaisuudesta löytyy Helsingin yliopiston tapahtumakalenterista ja FB-tapahtumasta. Väitökseen liittyvät sosiaalisen median julkaisut pyydetään varustamaan tunnisteella #MutantNarratives.

Väitöstä edeltävänä päivänä 20.2. professori Vermeulen luennoi aiheesta “Context Collapse: Contemporary Subjectivity and the Restive Archive”. Luento järjestetään Metsätalolla (Unioninkatu 40), salissa 12. Luennon abstrakti on luettavissa Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa.

Lisätietoa väittelijältä: kaisa.kortekallio@helsinki.fi

***

Welcome to the public examination of the doctoral dissertation entitled “Reading Mutant Narratives: The Bodily Experientiality of Contemporary Ecological Science Fiction” by Kaisa Kortekallio. The examination will take place at the University of Helsinki (Unioninkatu 35) in auditorium 116, on the 21st of February, 2020, at noon.

The dissertation argues that ecological science fiction can both defamiliarize and reconfigure the embodied experience of readers, and that such readerly engagements can be helpful in developing experiential insight into the ecological entanglements of human life. The study focuses on Anglo-American science fiction from the 21st century, particularly on the works by Jeff VanderMeer and Paolo Bacigalupi.

Associate Professor Pieter Vermeulen (KU Leuven) will act as the opponent, and Professor Bo Pettersson (University of Helsinki) as custos. The event is held in English.

The dissertation will become available in electronic format on February 11th

You can find further, updated information from the University of Helsinki’s event calendar or from the Facebook event. The official hashtag of the defense is #MutantNarratives.

Professor Vermeulen will also give a public lecture on the 20th of February, 14.15–15.30, at Metsätalo (Unioninkatu 40), in room 12. The title of the lecture is “Context Collapse: Contemporary Subjectivity and the Restive Archive” and its abstract can be accessed here.

For additional information, please contact the author of the dissertation directly at kaisa.kortekallio@helsinki.fi.