Gå till innehåll

Fafnir

Fafnir — Nordic Journal of Science and Fantasy Research är Föreningens för science fiction och fantasyforskning i Finland referentgranskade, tvärvetenskapliga, samnordiskt förverkligade tidskrift. Tidskriftens syfte är att presentera och befrämja forskning kring science fiction- och fantasy litteratur, audiovisuell konst, spel och fankultur och från olika vetenskapliga perspektiv belysa aktuella teman och diskussioner kopplade till science fiction och fantasy. Förutom referentgranskade vetenskapliga artiklar publiceras i tidskriften också översikter, intervjuer, inlägg och recensioner. Tidskriftens huvudspråk är engelska, men artiklar publiceras också på de nordiska språken. För utgivningen av Fafnir ansvarar chefredaktörerna, redaktionssekreteraren och redaktionsrådet.

Fafnir fick 2014 Finlands vetenskapsredaktörers förbunds Media Fellows-stipendium för utveckling av tidskriften.

Tidskriften kan läsas på adressen: journal.finfar.org