Gå till innehåll

FINFAR seminariet

Föreningen för science fiction och fantasyforskning i Finland ordnar årligen FINFAR-forskarträffen. Seminariets tema varierar från år till år. Seminariet ordnas vanligen i samband med Finncon.

Man deltar i seminariet genom att på förhand skicka in ett textutkast. Textutkastet kan vara ett seminariearbete, en artikel, en gradu eller en doktorsavhandling. Texten kan vara skriven på finska, svenska eller engelska. Textutkasten kommenteras under seminariet av seminariets deltagare samt av handledare från olika finska universitet och ofta också av Finncons hedersgäster.

FINFAR-seminariet har organiserats regelbundet sedan år 2000 och det är den viktigaste träffen för science fiction- och fantasyforskare i Finland.