Gå till innehåll

Medlemskap

Alla som är intresserade av SF/F-forskning kan bli medlem i Föreningen för science fiction och fantasyforskning i Finland. Föreningens syfte är att fungera som en krets som befrämjar SF/F-forskning i Finland.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna är:
Normal 40€
Studerande/arbetslös/stipendieforskare 20€
Stödmedlem 200€

Genom att betala din medlemsavgift bidrar du till föreningens verksamhet: Fafnir tidskriften, seminarier och andra evenemang för medlemmarna och Finfars priset för en högklassig magisteravhandling.

Medlemsfördelar

I 2018, medlemmar i Finfar erhåller 10% rabatt på alla böcker i Osuuskumma nätbutik. Du ska få den rabattkoden från Finfar sekreterare efter du har betalat din medlemsavgift för 2018.

Att bli medlem

Om du vill bli medlem kan du  sända E-post till sekreterare. Föreningens styrelse tar vid sina möten beslut om nya medlemmar. Efter beslutet skickas en räkning på medlemsavgiften per e-post. För sänkt medlemsavgift kan studieintyg, beslut om stipendium eller TE-byråns utlåtande om arbetslöshet begäras. Sänkningen gäller årsvis och beviljas enligt läget på ansökningsdagen/i januari. Medlemsavgiften ändras inte under året fastän du skulle börja arbeta eller bli klar med dina studier efter att du har blivit medlem.

Kontonummern för föreningen är FI26 4726 0010 0819 79.

Om du vill bli medlem kan du sända E-post till sihteeri(a)finfar.org med nästan information.

Namn
E-post
Adress, postnummer och -kontor
Telefonnumer
Medelskap: Normal/arbetslös/studerande/stipendieforskare/stödmedlem
Forskning område/inresse
Examen och året