Gå till innehåll

Versamhet

Föreningen för science fiction och fantasyforskning i Finland rf:s verksamhet är fokuserad på utgivningen av den referentgranskade, samnordiska, vetenskapliga publikationen Fafnir — Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, det årliga FINFAR-seminariet samt befrämjande av finsk och i Finland bedriven forskning om science fiction- och fantasykultur.

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research

Fafnir är en samnordisk, referentgranskad, vetenskaplig publikation. En närmare beskrivning av tidskriften hittar du på Tidskrift-sidan. Fafnir utkommer fyra gången om året på adressen: http://journal.finfar.org.

FINFAR-seminariet

Föreningen ordnar årligen ett sommarseminarium med varierande tema. Seminariet ordnas vanligen i samband med någon science fiction tillställning, till exempel Finncon. Mera information fås på Seminarie-sidan.

Att bli medlem

Man kan gå med i föreningen antingen via den elektroniska medlemsblanketten eller genom att ta kontakt med föreningens sekreterare eller ordförande. Mera information om att bli medlem och medlemskapet samt medlemsblanketten hittar du Medlemskap-sidan.