Aino-Kaisa Koistinen

spekulatiivinen fiktio, rikosfiktio, Nordic Noir, feministinen posthumanismi, ekokritiikki, kulttuurintutkimus, mediakulttuuri, populaarikulttuuri, televisio, sukupuolentutkimus ja queer-tutkimus, feministinen teoria, väkivalta taiteissa ja mediassa

FT Aino-Kaisa Koistinen on postdoc-tutkija Jyväskylän yliopistossa. Hänen erikoisalojaan ovat kulttuurintutkimus, erityisesti media- ja populaarikulttuuri, tieteisfiktio (etenkin televisiosarjat), sukupuolentutkimus ja posthumanismi. Hänen väitöstutkimuksensa The Human Question in Science Fiction Television: (Re)Imagining Humanity in Battlestar Galactica, Bionic Woman and V valmistui vuonna 2015. Koistisella on kokemusta työskentelystä projektitutkijana The World Hobbit Projectin Suomen osaprojektissa (Jyväskylän ylipisto, 2016) sekä hankkeissa Abusive Sexuality and Sexual Violence in Contemporary Culture (Jyväskylän yliopisto, 2012–2014) ja Transmedia Literacy (Jyväskylän yliopisto, 2015). Hän on Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran (FINFAR) hallituksen jäsen ja yksi vertaisarvioidun Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -lehden päätoimittajista. Koistinen on myös yksi kansainvälisen tutkimusverkoston The Monster Networkin (https://promisesofmonsters.wordpress.com) organisaattoreista sekä Posthumanities Hubin (Linköpingin yliopisto, Ruotsi, https://www.tema.liu.se/tema-g/Posthuman/posthumanities-hub?l=en) liitännäisjäsen. Hänen artikkeleitaan on julkaistu muun muassa vertaisarvioiduissa lehdissä NORA—Nordic Journal of Feminist and Gender Research ja Science Fiction Film and Television.

Tutkinnot: FT (Nykykulttuurin tutkimus, Jyväskylän yliopisto, 2015), FM (Kirjallisuus, Oulun yliopisto, 2009)

Nykyinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto

Valittuja julkaisuja

Koistinen, Aino-Kaisa (2015a), The Human Question in Science Fiction Television: (Re)Imagining Humanity in Battlestar Galactica, Bionic Woman and V. PhD thesis. Jyväskylä Studies in Humanities 248. University of Jyväskylä, 2015. Saatavilla osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6147-3

Koistinen, Aino-Kaisa (2015b), ‘The Machine is nothing without the Woman’. Gender, Humanity and the Cyborg Body in the Original and Reimagined Bionic Woman. Science Fiction Film and Television 8:1, 53–74.

Koistinen, Aino-Kaisa (2015c), (Re)Imagining Humanity in Popular Science Fiction Television. Lectio praecursoria. Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research 2/2015. Saatavilla osoitteessa: http://journal.finfar.org/articles/lectio-praecursoria-reimagining-humanity-in-popular-science-fiction-television/

Koistinen, Aino-Kaisa (2011a), Passing for Human in Science Fiction: Comparing the TV Series Battlestar Galactica and V. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 19: 4, 249–263.

Koistinen, Aino-Kaisa (2011b), Sukupuolijoustoa ja ihmisen kaltaisia koneita. Sukupuolen ja ihmisyyden kytköksiä Taisteluplaneetta Galactica -televisiosarjoissa. Lähikuva 24: 2, 24–37.

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)jyu.fi Puhelin: +358 40 805 3592

Profiileja:
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/hlokunta/koistinen-ainokaisa
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/hlokunta/koistinen-aino-kaisa-tutka-julkaisut
Academia.edu: http://jyu.academia.edu/AinoKaisaKoistinen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ainokaisakoistinen