Katja Kontturi. Image: Essi Varis

Katja Kontturi

sarjakuvat, fantasia, Disney, postmodernismi, sarjakuvan terapeuttiset mahdollisuudet, sarjakuvablogit

FT Katja Kontturi väitteli Jyväskylän yliopistossa joulukuussa 2014. Hänen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjansa Ankkalinna - portti kahden maailman välillä: Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana herätti mediassa suurta huomiota. Kontturi analysoi, miten sarjakuva voi tekstin ja kuvan avulla esittää fantasian ominaispiirteitä. Samalla hän kiinnitti huomiota erilaisiin postmoderneihin kerrontakeinoihin, kuten intertekstuaalisuuteen ja metalepsikseen. Väitöskirjassaan Kontturi kehitti sarjakuvan analyysimallin, jota voi soveltaa sarjakuvakerronnan ja -lukutaidon opetukseen jo peruskoulussa.

Kontturi on julkaissut tutkimuksensa ohessa useita artikkeleita ja opettanut Sarjakuvan historia, teoria, analyysi ja tulkinta -kurssia kirjallisuuden oppiaineessa vuosina 2013-2015. Kontturi on NNCOREn, FINFARin ja Suomen sarjakuvaseuran jäsen. Hän on myös yksi vertaisarvioidun Scandinavian Journal of Comic Art -lehden päätoimittajista.

Tutkinnot

Filosofian tohtori 2014 (nykykulttuurin tutkimus), Filosofian maisteri 2009 (yleinen kirjallisuus), Humanististen tieteiden kandidaatti 2008 (yleinen kirjallisuus). Kaikki tutkinnot Jyväskylän yliopistosta.

Valitut julkaisut

”Aku, Arthur ja aikakone. Arthur-myytti Don Rosan sarjakuvassa ’The Once and Future Duck’”. Portti, nro 4/11 (2012), Tampereen Science Fiction seura, Tampere, s. 50–57.

“Not Brains, Just Voodoo: A Zombie in Disney’s Donald Duck Comics”. (Re)Presenting Magic, (Un)Doing Evil, 2012. Edited by Alexandra Cheira. Inter-disciplinary Press, Oxford, United Kingdom, pp. 31–38. E-book.

”Fantasia ja Ankka-sarjakuvat”. Don Rosan Kootut, osa 8, 2012. Toim. Riku Perälä ym. Bookwell Oy, Porvoo, s. 49–52.

"Aku Ankka ja lapsille sopivan sankarin malli. Don Rosan 'Vahva-Jussin paluu' supersankarisarjakuvien parodiana." Lastenkirja. Nyt, 2014. Toim. Marleena Mustola. SKS, Helsinki, s. 46-66.

Ankkalinna - portti kahden maailman välillä. Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, nro 239. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44805

“Shades of Conan Doyle! A lost world!” Fantasy and Intertextuality in Don Rosa’s “Escape from Forbidden Valley”. Comics and Power. Representing and Questioning Culture, Subjects and Communities, 2015. Edited by Rikke Platz Cortsen, Erin La Cour ja Anne Magnussen. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp. 89-109.

Yhteystiedot ja lisätietoa

email: katja.j.kontturi@jyu.fi
address: TAIKU, D305, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä
p. 040 8053546
twitter: KatjaKontturi
blog: http://kontturi.blogspot.com
academia.edu: https://jyu.academia.edu/KatjaKontturi