Markku Soikkeli

scifi, fantasia, myytit, kirjallisuus, elokuvat, luova kirjoittaminen, hypermedia, gender-tutkimus

Markku Soikkeli on kirjallisuudentutkija, kriitikko ja kirjailija. Hän on toiminut Suomen kirjallisuuden opettajaviroissa ja professorin sijaisena. Vuodesta 2013 alkaen Soikkeli on vapaa kirjoittaja.

Tutkinnot: FT
Nykyiset affiliaatiot: ei ole

Valitut julkaisut:

"Yön ritari kohtaa Auschwitzin hiiret." Teoksessa Juha Herkman (toim.), Ruutujen välissä. Näkökulmia sarjakuvaan. Tampere Univ. Press. Tampere, 1996
"Monikulttuurisuus 1990-luvun suomalaisessa tieteisfiktiossa." Teoksessa Markku Soikkeli (toim.) Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen.  Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto, 2002.
"Tieteiskirjallisuuden myyttinen Einstein." Teoksessa Jan Rydman (toim.), Suhteellista? Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä. Yliopistopaino/Helsinki University Press, 2005.
"Fantasia ja scifi tiellä uuskummaan." Teoksessa Mika Hallila et al (toim.), Suomen nykykirjallisuus. SKS: Helsinki, 2013.
Tieteiskirjallisuuden käsikirja. Avain: Helsinki, 2015.

Yhteystiedot: mg.soikkeli@gmail.com