Merja Polvinen

tieteis- ja fantasiakirjallisuus; kognitiiviset lähestymistavat kirjallisuudentutkimuksessa; kirjallisuus ja luonnontieteet

Merja Polvinen on pitkän linjan scifiharrastaja ja Finfarin hallituksen entinen sekä Fafnirin toimitusneuvoston nykyinen jäsen. Hän keskittyi väitöskirjassaan kirjallisuuden ja luonnontieteiden väliseen dialogiin ja väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessaan kognitiotieteiden käyttöön kerronnan tutkimuksessa. Merja on vetänyt scifikirjallisuuskursseja Helsingin yliopiston englantilaisessa filologiassa (ja kerran Fudanin yliopistossa Shanghaissa), toimii ohjaajana useissa scifiaiheisessa väitöskirjaprojektissa ja vetää Helsingin yliopistossa spekulatiiviseen fiktioon keskittyvää hanketta "Exploring the Limits of Narrative", joka on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Välineelliset kertomukset -konsortiota (iNARR 2018-2022). Lempikirjailijoihin kuuluvat Tolkienin ohella Catherynne M. Valente, Ted Chiang ja China Miéville.
Tutkinnot
FT 2009 (Helsingin yliopisto, englantilainen filologia; väitöskirja Reading the Texture of Reality: Chaos Theory, Literature and the Humanist Perspective), FL 2003 (HY, englantilainen filologia), FM 1997 (HY englantilainen filologia, sivuaineena yleinen kirjallisuustiede)

Nykyiset affiliaatiot
yliopistonlehtori, englantilainen filologia, Helsingin yliopisto ja yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Valitut julkaisut
‘A Simple Story of a Complex Mind?’ Narrating Complexity. Ed. by Susan Stepney and Richard Walsh. Cham: Springer, 2018. 65-79.

‘Sense-Making and Wonder: An Enactive Approach to Narrative Form in Speculative Fiction’. The Edinburgh Companion to Contemporary Narrative Theories, ed. by Zara Dinnen and Robyn Warhol, Edinburgh University Press. 67–80.

‘Cognitive Science and the Double Vision of Fiction’. In Cognitive Literary Science: Dialogues Between Literature and Cognition. Ed. by Michael Burke and Emily Troscianko. New York: Oxford University Press, USA, 2017. 135–150.

‘Enactive Perception and Fictional Worlds’. In The Cognitive Humanities: Embodied Mind in Literature and Culture. Ed. by Peter Garratt. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2016. 19–34.

Yhteystiedot ja lisätietoa
merja.polvinen@helsinki.fi
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/mpolvine