Merja Polvinen

tieteis- ja fantasiakirjallisuus; kognitiiviset lähestymistavat kirjallisuudentutkimuksessa; kirjallisuus ja luonnontieteet

Merja Polvinen on pitkän linjan scifiharrastaja ja Finfarin hallituksen sekä Fafnirin toimitusneuvoston jäsen. Tutkimustyössään hän on keskittynyt ensin kirjallisuuden ja luonnontieteiden väliseen dialogiin ja väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessaan kognitiotieteiden käyttöön kerronnan tutkimuksessa. Hän on vetänyt scifikirjallisuuskursseja Helsingin yliopiston englantilaisessa filologiassa (ja kerran Fudanin yliopistossa Shanghaissa), ja toimii ohjaajana useissa scifiaiheisessa väitöskirjaprojektissa. Lempikirjailijoihin kuuluvat Tolkienin ohella Catherynne M. Valente, Ted Chiang ja China Miéville.

Tutkinnot
FT 2009 (Helsingin yliopisto, englantilainen filologia; väitöskirja Reading the Texture of Reality: Chaos Theory, Literature and the Humanist Perspective), FL 2003 (HY, englantilainen filologia), FM 1997 (HY englantilainen filologia, sivuaineena yleinen kirjallisuustiede)

Nykyiset affiliaatiot
yliopistonlehtori, englantilainen filologia, Helsingin yliopisto

Valitut julkaisut
‘Engaged Reading as Mental Work: Reflections on Teaching Cognitive Narratology’. Interdisciplinary Literary Studies 16.1 (2014): 145–159.
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/interdisciplinary_literary_studies/v016/16.1.polvinen.html
‘Being Played: Mimesis, Fictionality and Emotional Engagement.’ Rethinking Mimesis: Concepts and Practices of Literary Representation. Ed. by Saija Isomaa et al. Newcastle upon Tyne: CSP, 2012. 91-110.
‘Peeking into the Neighbouring Grove: Speculative Fiction in the Work of Mainstream Scholars’. Interview with Jan Alber, Suzanne Keen and Brian McHale. Fafnir 1.1 (2014).
http://journal.finfar.org/articles/peeking-into-the-neighbouring-grove-speculative-fiction-in-the-work-of-mainstream-scholars/
Reading the Texture of Reality: Chaos Theory, Literature and the Humanist Perspective. English Department Studies 6. Helsinki: University of Helsinki, 2008.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19233

Yhteystiedot ja lisätietoa
merja.polvinen@helsinki.fi
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/mpolvine