Sanna Tapionkaski

lasten- ja nuortenfantasia, fanitutkimus, kieli ja sukupuoli, identiteetti, kriittinen diskurssintutkimus, feministinen diskurssintutkimus, narratiivintutkimus, kulttuurintutkimus, kirjallisuudentutkimus, fanitutkimus, (uus)mediadiskurssit

Tutkimustyöni sijoittuu lasten- ja nuorten kulttuurin, identiteetin ja kielen tutkimuksen aloille. Aiempi tutkimukseni tarkasteli identiteetin ja vallan diskursseja lasten fantasiakirjallisuudessa. Fokus oli erityisesti sukupuolen ja iän risteymissä, mutta olin kiinnostunut myös seksuaalisuuden, sosiaaliluokan, etnisyyden ja kansallisuuden representaatioista. Pysyvä kiinnostuksenkohteeni ovat kertomukset, jotka uudelleenkirjoittavat ja haastavat stereotyyppisiä ja konventionaalisia sukupuolittuneen identiteetin ja valtarakenteiden kuvauksia. Nykyisessä tutkimustyössäni olen kiinnostunut kansallisuuksien rajat ylittävistä fanikulttuureista verkossa ja eritoten siitä, miten fanit luovasti rakentavat ja neuvottelevat omia identiteettejään suhteessa fiktiivisiin kulttuurituotteisiin. Fantasiakirjallisuuden lisäksi minua kiinnostavat tällä hetkellä lapsille tuotetut ja markkinoidut animaatiosarjat ja pelit, joilla on myös aikuisia faneja.

Tutkinnot:

FT, Jyväskylän yliopisto, 2010
PhD, Macquarie University, 2010 (yhteistutkinto Jyväskylän yliopiston kanssa)

Nykyiset affiliaatiot:

Yliopistonlehtori, soveltava kielitiede/diskurssintutkimus. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto

Valitut julkaisut:

Lehtonen, Sanna 2015. Writing Oneself into Someone Else's Story – Experiments With Identity And Speculative Life Writing in Twilight Fan Fiction. Fafnir: Nordic Journal ofScience Fiction and Fantasy Research, 2 (2), 7–18. http://journal.finfar.org/articles/316.pdf.

Lehtonen, Sanna 2014. Tarzan of the Apes – The Bearman Tarsa: Discourses of National Identity and Colonialism in a Finnish Adaptation of an American Classic. In S. Geerts and S. Van den Bossche (eds), Neverending Stories: Adaptation, Canonisation and Ideology in Children’s Literature, 23–43.

Lehtonen, Sanna 2013. Girls Transforming: Invisibility and Age-Shifting in Children's Fantasy Fiction Since the 1970s. Jefferson: McFarland.

Lehtonen, Sanna 2012. “I’m glad I was designed”: Un/doing gender and class in Susan Price’s ”Odin Trilogy”. Children’s Literature in Education, 43 (3), 242–259. DOI 10.1007/s10583-012-9162-7. http://www.springerlink.com/content/j1850777115270ru/.

Lehtonen, Sanna 2011. Shifting back to and away from girlhood: magic changes in age in children's fantasy novels by Diana Wynne Jones. Papers: Explorations into Children's Literature, 21.1, 19–32. http://www.academia.edu/1557090/Shifting_back_to_and_away_from_girlhood_magic_changes_in_age_in_childrens_fantasy_novels_by_Diana_Wynne_Jones.

Lehtonen, Sanna 2010. Coal-tinged Realism Meets Female Gothic: Gender, class and desire in The Ghost Wife by Susan Price. The Journal of Children’s Literature Studies, 7.3, 1–18. http://www.academia.edu/616634/Coal-tinged_Realism_Meets_Female_Gothic_Gender_class_and_desire_in_The_Ghost_Wife_by_Susan_Price.

Lehtonen, Sanna 2010. “If you thought this story sour, sweeten it with your own telling” – Cross-cultural intertextuality and a feminist poetics of rewriting in Susan Price’s Ghost Dance. Barnboken – Journal of Children’s Literature Research, 33.1, 5–16. http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/9.

Lehtonen, Sanna 2008. Invisible Girls – Discourses of Femininity and Power in Children’s Fantasy. International Research in Children’s Literature, 1.2, 213–226. http://hdl.handle.net/1959.14/90510.

Yhteystiedot:

sanna.j.lehtonen@jyu.fi

JY:n kielten laitoksen henkilökuntasivu: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/meidan-laitoksemme/kielten-laitoksen-henkilosto/lehtonen-sanna

Academia.edu: https://jyu.academia.edu/SannaLehtonen