Gradupalkinto kotimaisten ekodystopioiden jätekuvauksia käsittelevälle tutkielmalle

Finfarin gradukilpailun voittaja kuulutettiin Jyväskylän Finnconissa 6.7.2024 jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Tällä kertaa tunnustusstipendi edellisvuoden parhaasta spekulatiivista fiktiota käsittelevästä pro gradu -työstä myönnettiin Oulun yliopiston kirjallisuuden oppiaineesta valmistuneelle filosofian maisteri Tiina Pelimannille, tutkielmasta nimeltä “‘Mitä kaikkea ihmiset ovatkaan heittäneet menemään!’ Jätteet, resurssit ja kestämättömien valintojen kritiikki kahdessa 2010-luvun kotimaisessa nuorten ekodystopiatrilogiassa”. 

Pelimanni analysoi työssään Eija Lappalaisen ja Anne Leinosen Routasisarukset –trilogian (2011–2013) sekä Laura Lähteenmäen North End -trilogian (2012–2014) kuvauksia jätteestä, kierrätyksestä ja kestävästä kulttuurista ja avaa siten tärkeitä, ajankohtaisia keskusteluja siitä, kuinka fiktio ohjaa suomalaisia nuoria suhtautumaan tavaroiden pois heittämiseen ja uudelleen käyttämiseen. Pelimanni kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että jätteen ja resurssin välinen raja kuvataan Routasisarusten ja North End -trilogian kaltaisissa ekodystopioissa häilyvänä. Toisin kuin globaalin pohjoisen nykyisessä, tuhlailevassa yltäkylläisyydessä, niukkuuden yhteiskunnassa kaikki on käytettävä huolellisesti loppuun. Lisäksi tutkielma huomaa jätteen paikkojen määrittelevän sosiaalista luokkaa: osattomat asuvat kaatopaikoilla tai niiden lähellä, ja ei-toivotut ihmisryhmät samastetaan usein myös retorisesti pois heitettävään jätteeseen. Pelimannin esiin nostamat näkökulmat heijastelevat globaaleja ja tulevaisuudessa kohdattavia ympäristöhaasteita ja ihmisoikeuskysymyksiä. Siksi on tärkeää ymmärtää, millaisia jätteeseen liittyviä mielenmaisemia ja suhtautumistapoja esimerkiksi juuri spekulatiivinen kirjallisuus tarjoilee kasvaville sukupolville. 

Ensimmäisenä raadin huomion kiinnitti se, kuinka huolellisesti tutkielman aihe on rajattu. Ekokriittiset lähestymistavat ja teemat ovat juuri nyt kuuma aihe kirjallisuudessa ja sen tutkimuksessa, mutta nimenomaan jätteiden ja niihin liittyvien asenteiden kaunokirjallista kuvausta on etenkin Suomessa tutkittu äärimmäisen vähän. Lisäksi juuri nuorten kirjallisuuteen keskittyminen antaa tutkielmalle pedagogista painoarvoa. Mikäli luonnon ja kestävän kulttuurin vaaliminen on arvo, joka halutaan siirtää myös seuraaville sukupolville, ei ole yhdentekevää, kuinka juuri nuorille suunnatussa kirjallisuudessa puhutaan roskista ja niihin suhtautumisesta.

Raati kiitti Pelimannin tutkielmaa myös siitä, kuinka uskottavasti se ottaa haltuun ekokriittisen teoriakehyksensä, kuinka tasapainoisesti se keskusteluttaa teorioita analyysin kohteina olevien kaunokirjallisten teosten kanssa, ja kuinka helppoa tutkielman argumentaatiota on seurata selkeän ja täsmällisen kirjoitustyylin ansiosta. Näillä eväillä Pelimannin tutkielma voitti täpärästi vuoden toisen kilpailutyön, Itä-Suomen yliopistosta ehdolle asetetun kirjallisuuden pro gradu -tutkielman, jota raatilaiset myös pitivät hyvin ansiokkaana. Raadissa palvelivat tänä vuonna apurahatutkija FT Essi Varis Helsingin yliopistosta, Finfarin oman Fafnir-journaalin päätoimittaja FT Elise Kraatila Tampereen tutkijakollegiumista, Avain-lehden päätoimittaja FT Esko Suoranta Tampereen yliopistosta, ja tutkija FT Päivi Väätänen Helsingin yliopistosta.

Tunnustuksena ansiokkaimmasta vuoden 2023 aikana Suomessa valmistuneesta spekulatiivista fiktiota käsittelevästä pro gradu -työstä myönnämme Tiina Pelimannille 200 euron stipendin, käsin tehdyn diplomin ja lämpimät onnittelut paneutuneesta tutkimustyöstä! Voittotyö on vapaasti luettavissa Oulun yliopiston tietokannassa.

Aiempien vuosien voittajat

2022: Lila Mäkelä: ”’Sattumaako? – Enpä usko!’ – Mitä faniteoriat ovat ja miksi niitä kannattaa tutkia”. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede.

2021: Eveliina Lehtosaari: ”Aistimellisuuden ja elollisuuden arkkitehtuuri: Posthumanistis-ekokriittinen näkökulma ympäristön ja tilan havainnointiin sekä rakentumiseen Octavia E. Butlerin Xenogenesis-trilogiassa.” Oulun yliopisto, kirjallisuus.

2020: Isla Parkkola: ”Kirjojen toimijuudet ja leikki maailmojen välisellä rajalla Lemony Snicketin kirjasarjassa A Series of Unfortunate Events.”Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus.

2019: Satu Koski: ”Selittämätöntä selittämässä? Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa.” Helsingin yliopisto, englannin käätäminen. 

2018: Sampo Sukanen: ”’We are not to blame’: A feminist ecocritical analysis of Mad Max: Fury Road.” Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri. 

2017: Silja Korkeamäki: ”’It’s turning into a horror story.’ Intermediaalisuus ja lajikytkökset pelin Alan Wake kertovissa teksteissä.”Tampereen yliopisto,  suomen kirjallisuus.

Finfarin vuosikokouksessa valittu uusi hallitus järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran Finfarin vuosikokous järjestettiin 11.4. Zoom-yhteyden välityksellä. Kokouksessa muisteltiin seuran mennyttä toimivuotta ja luotiin katse käsillä olevan toimivuoden toimintaan. Kokouksessa esitellyt vuoden 2023 toimintakertomus ja vuoden 2024 toimintasuunnitelma samoin kuin kokouksen pöytäkirja ovat nähtävissä sivulla https://finfar.org/finfar/.

Finfarin toiminnan järjestämisestä vastaamaan valittiin kokouksessa seuran uusi hallitus, joka järjestäytyi järjestäytymiskokouksessa 29.4. Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Oskari Rantala – puheenjohtaja

Oiva Ristimäki – varapuheenjohtaja

Venla Korhonen – sihteeri-tiedottaja

Isla Parkkola – rahastonhoitaja

Essi Varis – gradukilpailuvastaava

Elise Kraatila

Jyrki Korpua

Minttu Ollikainen

Hallituksen varajäsenenä toimii Katja Kontturi.

Keväällä ja kesällä hallituksen tärkeitä vastuualueita ovat parhaillaan käynnissä oleva seuran gradukilpailu, jonka voittaja julistetaan 5.-7.7. järjestettävässä Finncon-tapahtumassa, sekä saman tapahtuman yhteydessä 5.7. järjestettävä Finfarin Fantastinen tekstityöpaja.

Viime vuoden paras spefigradu palkitaan jälleen – ilmoita työsi mukaan nyt!

Saitko pro gradu -työsi valmiiksi viime vuonna? Käsittelikö se jollain tapaa spekulatiivista fiktiota? Oletko ylpeä siitä? – Mahtavaa! Jos vastasit kaikkiin kolmeen kysymykseen myöntävästi, mekin haluamme lukea työsi!

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran gradukilpailu on kuulunut seuramme ja Finncon-tapahtuman perinteisiin jo kuuden vuoden ajan, ja tämän vuoden ehdokasasettelu on käynnissä nyt! Kutsumme siis vuoden 2023 aikana pro gradu -työnsä valmiiksi saaneita ilmoittamaan spekulatiivista fiktiota käsittelevät tutkielmansa mukaan kisaan. Gradun voi asettaa ehdolle joko sen tekijä tai ohjaaja.

Spekulatiivinen fiktio on tässä tapauksessa joustava kattokäsite, joka sulkee sisäänsä suuren määrän realistisen kerronnan perinteistä poikkeavia tyylilajeja, kuten tieteisfiktion, fantasian, kauhun, dystopian, utopian, uuskumman, ja maagisen realismin. Paitsi että ehdolle asetettavat tutkielmat voivat käsitellä mitä tahansa spekulatiiviseksi luokiteltavaa genreä, ne voivat käsitellä myös mitä hyvänsä mediaa kirjallisuudesta ja elokuvasta televisioon, sarjakuviin ja videopeleihin. Spekulatiivisten teosten vastaanottoa ja fanikulttuureja laajemmin käsittelevät tutkielmat ovat myös tervetulleita – esimerkiksi viime vuoden voittajatyö käsitteli fanituotantoa.

Tutkielma voi olla kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi mihin tahansa oppiaineeseen, missä tahansa kotimaisessa yliopistossa. Ainoat reunaehdot ovat, että kilpailugradujen täytyy olla hyväksytty opintosuorituksiksi kalenterivuoden 2023 aikana ja niiden täytyy liittyä spekulatiivisen fiktion tutkimukseen tavalla tai toisella.

Kuva: Essi Varis

Töitä arvioidessa otetaan huomioon erityisesti seuraavat tekijät:

– spekulatiivisen fiktion teorioiden ja aiemman tutkimuksen tuntemus
– tutkielman kytkeytyminen laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
– tutkimusasetelman toimivuus
– tutkimusotteen rohkeus ja kekseliäisyys
– analyysin tarkkuus ja rikkaus
– selkeä ja kommunikoiva esitystapa

Kuten aiempinakin vuosina, Finfar myöntää voittajalle 200 euron rahapalkinnon ja kunniakirjan. Voittaja julkistetaan ja palkitaan Finncon-tapahtumassa, joka järjestetään tänä kesänä Jyväskylässä 5.–7. heinäkuuta. Palkinnon vastaanottaminen ei kuitenkaan edellytä Finnconiin osallistumista.

Pyydämme lähettämään ehdolle asetettavat gradut linkkeinä tai pdf-tiedostoina 12.5.2024 mennessä osoitteeseen essi.varis(ät)helsinki.fi.

Voittajan valitsee spekulatiivisen fiktion tutkijoista koostuva raati, johon kuuluvat tänä vuonna scifi-tutkija FT Päivi Väätänen (Helsingin yliopisto), Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -journaalin nykyinen päätoimittaja FT Elise Kraatila (Tampere Institute for Advanced Study) sekä Fafnirin entiset päätoimittajat FT Esko Suoranta (Helsingin yliopisto) ja FT Essi Varis (Helsingin yliopisto). Varis toimii myös kilpailun koordinaattorina ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin sähköpostitse (essi.varis(a)helsinki.fi).

CfP: Fantastinen tekstityöpaja 2024 (5.7.) / Fantastic Paper Workshop 2024 (July 5)

(In English, see below)

Ilmoittaudu mukaan Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n järjestämään tekstityöpajaan perjantaina 5.7. klo 11 Jyväskylässä! Työpaja on osa Jyväskylän yliopistolla 5.-7.7. järjestettävää Finncon 2024 -spefikulttuuritapahtumaa.

Tervetuloa saamaan asiantuntevaa palautetta omista spekulatiivisen kulttuurin tutkimukseen liittyvästä tekstistäsi sekä kommentoimaan muiden työpajaan osallistuvien töitä. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki paperiehdotukset riippumatta kirjoittajan opintojen tasosta tai tieteellisestä kokemuksesta – käsittelemme kaikkea graduista väitöskirjoihin ja proseminaaritöistä muihin tutkimusartikkeleihin. Aihe voi olla mitä tahansa science fictionin, fantasian tai spekulatiivisen fiktion alaan liittyvää miltä tahansa tieteenalalta.

Matalan kynnyksen tekstityöpaja sopii erinomaisesti ensimmäiseksi tieteelliseksi työpajaksi. Jokaisen paperin pääkommentoijiksi valitaan etukäteen kaksi kokeempaa tutkijaa. Käsiteltävä teksti voi olla myös keskeneräinen, kunhan sisältöä on riittävästi, jotta sen pohjalta voi käydä keskustelua.

Kaikki työpajan osallistujat lukevat kaikki tekstit etukäteen ja työpajassa keskitytään papereista keskustelemiseen ja niiden kommentointiin (ei siis pidetä erillisiä esitelmiä). Koska työpaja on luonteeltaan keskusteleva, osallistujamäärä on rajattu ja työpaja on avoin vain tekstien kirjoittajille sekä kommentoijina toimiville asiantuntijoille.

Työpaja on ilmainen Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n jäsenille. Mikäli et ole vielä jäsen, löydät liittymisohjeet täältä. (Jäsenmaksu opiskelijoille ja apurahatutkijoille 20€.)

Lähetä kommentteja kaipaava suomen- tai englanninkielinen tekstisi työpajan vetäjälle Oskari Rantalalle (oskaripisterantala@gmail.org) viimeistään 7.6.2024. Tekstin tulisi olla pituudeltaan alle 40 000 merkkiä lähdeluetteloineen. Lähetä tekstisi joko liitetiedostona tai jaa se jonkun pilvipalvelun kautta. Perille saapuneista teksteistä lähetetään kuittaus parin päivän kuluessa.

Työpaja kokoontuu perjantaina 5.7.2024 klo 11 Jyväskylän yliopiston Lähde-pääkirjastolla Seminaarinmäellä (Seminaarinkatu 15, tarkka paikka ja aikataulu ilmoitetaan osallistujille myöhemmin).

Tervetuloa myös Finnconiin, jossa muun mielenkiintoisen ohjelman ohella on mahdollista nauttia Academic Track -ohjelmalinjalla tieteellisistä esitelmistä, paneelikeskusteluista sekä akateemisen kunniavieras Jyrki Korpuan Tolkienia ja Carl Barksia käsittelevästä keynote-puheesta.

Lisätietoja työpajasta:
Oskari Rantala
oskaripisterantala@gmail.com

Lisätietoja Finnconista


In English:

Call for Papers: Science fiction and fantasy reseach paper workshop in Jyväskylä on Friday 5 July

Join a research paper workshop organized by Finfar, The Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research on 5 July in Jyväskylä, Finland! The workshop is part of Finncon, the largest and oldest science fiction and fantasy convention in Finland, held in the University of Jyväskylä on 5-7 July.

Our workshop is a conversational feedback session for written research papers of all kinds (conference papers, article drafts, project outlines etc.) and open to participants on all stages of academia. In the previous years, we have discussed papers by scifi, fantasy, horror and speculative fiction researchers on Bachelor, MA, doctoral and post-doctoral levels.

Prior workshop experience is not necessary and the atmosphere is supportive and inclusive. All papers will be designated two senior scholars who will offer their advice and criticism in addition to all the other workshop participants. The submitted paper does not have to be the final and polished version as long as there is enough content to discuss.

All participants are asked to read all the papers beforehand, so that the entire workshop can be dedicated to discussion (no separate presentations). Due to the participatory nature of the workshop, the workshop is open only to the participants and the designated commentators.

The participation is free of charge for all members of Finfar, the The Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research. If you are not a member and would like to participate but need help with the process, please contact the organizers. (The membership fee for students and researchers not professionally employed is 20€ – learn more.)

If you would like to participate, please submit your paper to Oskari Rantala (oskaripisterantala@gmail.org) on 7 June 2024. The final paper should be no longer than 40,000 characters in length, including references, and it should be written in either Finnish or English. Please send your paper either as an attachment or via a cloud service. You should receive an acknowledgement of your submission in a couple of days after it arrives in our inbox.

The workshop will meet on Friday 5 July 2024 at 11AM in Lähde, the main library of the University of Jyväskylä (Seminaarinkatu 15, classroom number and schedule will be sent to all participants later).

You are also warmly welcome to visit Finncon, which features a separate Academic Track for paper presentations, panel discussions and other programming. The academic Guest of Honor Jyrki Korpua’s keynote lecture will discuss J.R.R Tolkien and Carl Barks.

Further information about the workshop:
Oskari Rantala
oskaripisterantala@gmail.com

Learn more about Finncon

CfP: Finncon 2024 Academic Track

We are pleased to announce the Call for Papers for Finncon 2024 Academic Track, an international conference on speculative fiction. The conference takes place alongside Finncon 2024, on July 5–7, 2024 at the University of Jyväskylä, Finland.

Deadline for proposals is 31.3.2024.

The Academic Track is an established part of Finncon, one of the largest European science fiction and fantasy conventions, and a meeting point for academics from all over the world. In 2024, the theme of Finncon and the Academic Track will be ”Worlds”.

For us, speculative fiction is a broad umbrella term that includes science fiction, fantasy and horror, as well as related (sub)genres and categories across all media. Researchers of literature, film, comics, games, fan culture, and other research fields are all welcome to participate, regardless of their career stage.

Studying fiction specifically from the viewpoint of fictional worlds has been a major point of interest for researchers in the last decades – particularly for researchers of speculative fiction. ‘Possible worlds’  as a special type of world-building in fiction as well as imaginary worlds as such have been theorized within and across media, including literature, film and television, as well as games, comics, and more (e.g. Ryan 1991, Doležel 1997, Wolf 2012). Fictional worlds of fantasy, science fiction, and speculative imagination have been seen as an excellent example of this. ‘Transmedial worlds’ (Klastrup & Tosca 2004) has been one of the core methods for conceptualizing transmedia phenomena, where multiple media forms are used to expand the same fictional universe. Science fiction and fantasy have been recognized as genres dominating this transmedia landscape (Harvey 2015). Game worlds and their methods for engaging players have also been one of the central interests for the study of games, and have given rise to such new scholarly perspectives on fiction as environmental storytelling, where narrative elements are distributed around the game world for the player to find and use to build a story (Fernandez-Vara 2011). Currently, interest in the ‘multiverse’ concept, which tackles fiction involving coexisting multiple parallel worlds, is on the rise as well.

Our ability to imagine possible worlds is of particular importance when ecological and political crises seem to be dominating our world. Going forward, what past, present, or emerging perspectives to worlds should we consider?

Proposals falling under our conference theme are given precedence but all papers relating to speculative fiction are welcome. Possible topics include but are not limited to:

 • Fantastic or science-based worlds across speculative fiction
 • Poetics of worldbuilding: exposition, the creation and representation of narrative worlds
 • World-creation: utopias, geneses, building artificial worlds, creating magical worlds
 • World-destruction: apocalypses, dying worlds
 • Worlds and resources: access to food, water, air, oil, or other resources in SFF; post-scarcity worlds
 • Reconfiguring worlds (or their inhabitants): terraforming other worlds to accommodate human life, or reforming humans to survive life beyond Earth
 • Portrayal of evolving worlds, climate change, ecological transitions
 • Milieu-specific narratives: how speculative worlds affect the narrative?
 • Situated experiences: interplay of characters and worlds in SFF; reader/viewer/player experiences with/in SFF worlds
 • SFF and ecocriticism, environmental studies, or animal studies
 • Speculative worlds across media: worlds and adaptation, transmedial storyworlds
 • Speculative worlds and our world: Using SFF worlds to change our reality – activism, educational applications, et cetera.

Practical information

 • Send us your paper proposal by 31.3.2024 by filling out this form.
 • You should receive an automatic reply containing all your data – in case you don’t, please contact us.
 • The academic track will mostly consist of 15-minute presentations but we are open to suggestions on programming items in other formats (discussions, workshops etc.) as well.
 • You are free to propose multiple items.

The main language of the Academic Track will be English, as we aim for a global audience. However, if you have a strong preference for presenting in Finnish, it is also possible. In that case, you can fill the form in Finnish.

In case you have any questions, please contact Academic Track Co-Chairs:
Oskari Rantala (oskari.rantala@finncon.org)
Tanja Välisalo (tanja.valisalo@finncon.org)

Gradupalkinto 2022 myönnettiin faniteorioiden tutkimiseen innostavalle työlle

Finncon 2023 keräsi spekulatiivisesta fiktiosta kiinnostuneet kirjoittajat, asiantuntijat ja fanit Tampereelle viime viikonloppuna, ja tapahtumassa julkistettiin perinteiseen tapaan myös FINFARin gradukilpailun tulokset. Kisan voitto osui tänä vuonna niin ikään Tampereelle, yleisen kirjallisuustieteen oppiaineesta valmistuneelle Lila Mäkelälle. Hänen oivaltava pro gradu -työnsä pohtii, mitä annettavaa faniteorioilla voisi olla fiktion ja kertomusten tutkimiselle.

Tutkimaton maasto fanifiktion ja salaliittoteorioiden välissä

Fanit ovat kehitelleet omia teorioitaan rakastamistaan tarinamaailmoista ja hahmoista ainakin 1800-luvun Sherlock Holmes -seuroista lähtien, mutta internet on nostanut ilmiön entistä suurempaan suosioon. Mäkelän tutkielma ”Sattumaako? – Enpä usko!” – Mitä faniteoriat ovat ja miksi niitä kannattaa tutkia keskittyykin erityisesti YouTube-videoiden muodossa esitettyihin teorioihin Harry Potterin ja Pixar-elokuvien maailmoista. Tutkielman aineistossa korostuu suosittu teoria siitä, että kaikki Pixar-studion animaatioelokuvat sijoittuisivatkin samaan tarinamaailmaan. Toiset Mäkelän analysoimista videoista taas pureutuvat siihen, että Harry Potter -tarinoiden paisuminen viestinten väliseksi transmediatuotteeksi on jättänyt joidenkin hahmojen tarinoihin selitystä kaipaavia aukkoja.

Mäkelä selittää, että faniteorioiden luominen ja jakaminen antaa yleisölle mahdollisuuden uppoutua tarinamaailmoihin ja täydentää niitä, aivan kuten fanifiktion kirjoittaminen ja lukeminenkin. Toisaalta faniteoreetikoiden paranoidinen lukutapa, jossa kaiken oletetaan tarkoituksellisesti liittyvän kaikkeen, muistuttaa myös salaliittoteorioita.

Kuva & diplomin toteutus: Essi Varis

Raati piti Mäkelän työtä rohkeana ja inspiroivana ”pelinavauksena”. Faniteorioita ei ole juurikaan tutkittu aiemmin, mutta Mäkelä osoittaa niiden tarjoavan kiehtovia näkökulmia moneen kertomusteorian peruskysymykseen. Esimerkiksi fiktionaalisuuden näkökulmasta faniteoriat ovat sikäli ristiriitaista, että niiden kohteena olevien teosten fiktiivisyys ja keinotekoisuus tiedostetaan – teorioita voidaan perustella esimerkiksi metaforilla tai tekijän intentiolla – mutta retoriikka muistuttaa usein enemmänkin faktapohjaista argumentointia – eli väitteet ollaan valmiita todistamaan pohjatekstistä tehdyillä havainnoilla. Joskus tarinan jatkuminen ja kaanonin laajeneminen myös paljastaa faniteoriat paikkansa pitäviksi.

Mäkelä ehdottaa faniteorioiden edustavan omanlaistaan lukutapaa, jossa immersiivisyys ja vapaa spekulointi yhdistyvät analyysiin ja päättelyyn. Tämä haastaa jotkin aiemmat teoriat lukemisen tavoista ja laajentaa siten kertomustutkimuksen kenttää uuteen ja yllättävään suuntaan.

Laatu korvasi määrän

Gradukilpailuun ilmoitettiin tänä vuonna poikkeuksellisen vähän töitä: ehdokkaita oli vain kolme, kaksi Tampereen ja yksi Turun yliopistosta. Tutkielmien taso oli kuitenkin niin korkea, että kisasta tuli tiukka. Raati joutui punnitsemaan tarkasti eri arviointikriteerejä, mutta päätös oli lopulta yksimielinen: vaikka kahdessa muussa kilpailutyössä oli rikkaampaa kohdetekstin analyysiä, Mäkelän työn teoreettinen kunnianhimoisuus ja aiheen oivaltavuus tekivät raatiin suurimman vaikutuksen. Raadissa palvelivat tänä vuonna Fafnir-lehden nykyinen päätoimittaja FT Essi Varis (Helsingin/Oslon yliopisto), vuoden 2020 gradukilpailun voittaja Isla Parkkola (Turun yliopisto), Fafnir-lehden entinen päätoimittaja Esko Suoranta (Helsingin yliopisto), ja tieteiskirjallisuudesta väitellyt FT Päivi Väätänen (Helsingin yliopisto).

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran gradupalkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa, ja kuten aiempinakin vuosina, siihen kuului 200 euron kannustuspalkinto ja käsin tehty diplomi. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa nuoria tutkijoita tarttumaan spekulatiiviseen fiktioon ja kehittää siten alan kotimaista kenttää. Parasta tänä vuonna valmistunutta spekulatiivista fiktiota käsittelevää gradua etsitään jälleen ensi vuoden alkupuolella!

Mikäli faniteorioiden tutkiminen innostaa, Lila Mäkelän palkittu pro gradu -työ on vapaasti luettavissa Tampereen yliopiston tietokannassa.

Aiempien vuosien voittajat

2021: Eveliina Lehtosaari: ”Aistimellisuuden ja elollisuuden arkkitehtuuri: Posthumanistis-ekokriittinen näkökulma ympäristön ja tilan havainnointiin sekä rakentumiseen Octavia E. Butlerin Xenogenesis-trilogiassa.” Oulun yliopisto, kirjallisuus.

2020: Isla Parkkola: ”Kirjojen toimijuudet ja leikki maailmojen välisellä rajalla Lemony Snicketin kirjasarjassa A Series of Unfortunate Events.”Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus.

2019: Satu Koski: ”Selittämätöntä selittämässä? Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa.” Helsingin yliopisto, englannin käätäminen. 

2018: Sampo Sukanen: ”’We are not to blame’: A feminist ecocritical analysis of Mad Max: Fury Road.” Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri. 

2017: Silja Korkeamäki: ”’It’s turning into a horror story.’ Intermediaalisuus ja lajikytkökset pelin Alan Wake kertovissa teksteissä.”Tampereen yliopisto,  suomen kirjallisuus.

Fafnir etsii uutta päätoimittajaa

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Studies etsii uutta suomen kielen taitoista päätoimittajaa kolmivuotiskaudelle (2024–2026). Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran julkaisema, World Fantasy Award -palkinnollakin tunnustettu verkkolehtemme tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan paitsi tuoreeseen spekulatiivisen fiktion tutkimukseen myös avoimen akateemisen julkaisemisen kehittämiseen. Tehtävään valittu toimii yhteistyössä kahden muun työtään jatkavan päätoimittajan, Elizabeth Oakesin ja Merve Taburin kanssa. Työskentelyn pääkieli on englanti, mutta uuden päätoimittajan on kyettävä ottamaan vastuu erityisesti lehteen tarjotusta suomenkielisestä sisällöstä. Tehtävästä ei makseta rahallista palkkiota, mutta sen voi hyvin sisällyttää osaksi apurahatyöskentelyä tai tohtoriopintoja.

LEHDESTÄ

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Studies on vertaisarvioitu, monitieteinen, voittoa tavoittelematon ammattilehti, jota Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry (FINFAR) on julkaissut vuodesta 2014 lähtien. Lehteä julkaistaan tällä hetkellä kahden numeron vuosivauhtia, ja kaikki sen sisältö on vapaasti luettavissa osoitteessa journal.finfar.org.

Fafnirin tavoitteena on pitää yllä laadukasta, kansainvälistä, monitieteistä keskustelua spekulatiiviseen fiktioon liittyvistä tutkimusaiheista. Spekulatiivisella fiktiolla tarkoitamme missä tahansa muodossa tai viestimessä julkaistua tieteisfiktiota, fantasiaa, kauhua tai muuta näiden lajien genrepiirteistä ammentavaa fiktiota. Lehdessä julkaistaan tarjonnan mukaan paitsi vertaisarvioituja artikkeleja myös vertaisarvioimattomia katsauksia, esseitä, haastatteluja, konferenssiraportteja, lektioita ja kommentteja. Lisäksi jokaiseen numeroon toimitetaan arvioita ajankohtaisista spekulatiivisen fiktion tutkimukseen liittyvistä akateemisista julkaisuista. Lehden pääkieli on englanti, ja jokaiseen numeroon tarjotaan tekstejä ympäri maailman. Julkaisemme kuitenkin sisältöä myös pohjoismaisilla kielillä, erityisesti suomen kielellä.

Julkaisufoorumin luokituksessa Fafnir on vuodesta 2023 lähtien ollut tasolla 2, eli se luetaan alansa johtaviin journaaleihin. Lehdessämme julkaistut artikkelit on indeksoitu moniin kansainvälisiin tietokantoihin, mukaan lukien MLA International Bibliography, the Directory of Open-Access Journals ja The Science Fiction and Fantasy Research Database (SFFRD). Lisäksi lehti itsessään sisältyy MLA Directory of Periodicals sekä Directory of Open-Access Journals -luetteloihin. Vuonna 2020 Fafnirille myönnettiin World Fantasy Award -erikoispalkinto tunnustuksena tieteisfiktion ja fantasian tutkimuksen kehittämisestä. Journaalimme lukeutuu myös rakenteilla olevan Suomen RR-keskuksen yhteistyölehtiin.

PÄÄTOIMITTAJAN TEHTÄVÄSTÄ

Koska haluamme pitää Fafnirin näkökulman tuoreena ja moninaisena, lehteen valitaan joka vuosi uusi päätoimittaja, jonka vastuulla on pyörittää lehteä kolmen vuoden ajan, osana kolmen demokraattisesti toimivan päätoimittajan tiimiä. Päätoimittajat päättävät yhdessä lehden linjauksista ja voivat sopia myös toimituskäytänteistä tiimin jäsenten tarpeiden, toiveiden ja osaamisen mukaisesti. Käytännössä työskentely tapahtuu verkkopohjaisesti, puolen vuoden mittaisissa sykleissä. Vuonna 2024 Fafnir siirtyy Journal.fi-alustalle, jonka käyttöön on mahdollista saada opastusta Tieteellisen seurain valtuuskunnalta.

Päätoimittajat päättävät konkreettisesti Fafnirin toimituksellisesta linjasta ja sisällöstä valitsemalla mitkä tekstit kelpaavat vertaisarviointiin ja julkaisuun, auttamalla kirjoittajia käsikirjoitusten muokkaamisessa sekä kutsumalla mukaan kiinnostavia yhteistyökumppaneita. Päätoimittajat voivat esimerkiksi koota lehteen teemanumeroita tai -osioita. Lisäksi päätoimittajien odotetaan huolehtivan artikkelien anonyymistä vertaisarvioinnista, julkaistavien tekstien oikolukemisesta sekä lehden pääkirjoitusten laatimisesta. Työskentelyä tukee toimitusneuvosto, jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi vertaisarvioita varten, kirja-arvioista vastaava toimittaja Jari Käkelä sekä lehden taitosta ja verkkosivuista huolehtiva Jaana Hakala.

Päätoimittajat toimivat myös Fafnirin kasvoina ja promoottoreina spekulatiivisen fiktion tutkimukseen liittyvissä tapahtumissa. Tätä helpottaakseen he voivat pyytää julkaisijaa maksaman heille jäsenyyden joko Tiedetoimittajain liitossa tai Council of Editors of Learned Journals (CELJ) -järjestössä.

Edellytämme hakijalta:

 • Vähintään maisterin, mieluummin tohtorin tutkintoa soveltuvalta tieteenalalta (esim. kirjallisuudentutkimus, kulttuurintutkimus, mediatutkimus, filologiat)
 • Laajaa asiantuntemusta spekulatiivisesta fiktiosta ja sen tutkimuksesta
 • Erinomaista englannin ja suomen kielen taitoa
 • Kykyä sekä verkkoympäristössä tapahtuvaan yhteistyöhön että itseohjautuvaan etätyöskentelyyn. 

Lisäksi arvostamme: 

 • Kaikenlaista kokemusta akateemisesta julkaisusta, erityisesti Journal.fi-alustan käytöstä
 • Toimittamiseen, oikolukemiseen ja kielentarkistukseen liittyvää työkokemusta
 • Skandinaavisten kielten (ruotsi, norja, tanska, islanti) osaamista 
 • Kontakteja spekulatiivisen fiktion ja sen tutkimuksen kentältä.

HAKUPROSESSI

Jos haluat hakea paikkaa, lähetä ajan tasalla oleva julkaisuluettelosi, CV:si ja noin sivun mittainen hakukirje osoitteeseen pj[ät]finfar.org 30.9.2023 mennessä.

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran hallitus valitsee uuden päätoimittajan hakijoiden joukosta ensimmäisessä hakuajan umpeutumista seuraavassa kokouksessaan. Asiassa kuullaan myös Fafnirin nykyisiä päätoimittajia. Kaikki hakijat saavat tiedon päätöksestä marraskuun loppuun mennessä. Nykyinen toimituskunta perehdyttää valitun päätoimittajan tehtäviinsä vuoden loppuun mennessä, jolloin hän pääsee aloittamaan toimikautensa numerosta 1/2024.

Lisätietoja tehtävästä ja julkaisusta antavat väistyvä päätoimittaja Essi Varis (essi.varis(ät)helsinki.fi) ja toimitusneuvoston puheenjohtaja Merja Polvinen (merja.polvinen(ät)helsinki.fi).

Lisätietoja hakuprosessista antaa Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran puheenjohtaja Oskari Rantala (pj(ät)finfar.org).

CfP: Fantastinen tekstityöpaja / Fantastic Paper Workshop 2023

(In English, see below)

Missä? Tampereen yliopisto, Keskustakampus. Huoneen numero ilmoitetaan osallistujille lähempänä tilaisuutta. 

Milloin? perjantaina 7.7.2023, klo 9 tai klo 10 alkaen (Pajan pituus riippuu osallistujien määrästä.) Huomioi myös Tampereen -yliopistolla 7.-9.7.2023 järjestettävä Finncon 2023 -tapahtuma, jonka kanssa toimimme yhteistyössä.

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n järjestämässä Fantastisessa tekstityöpajassa keskitytään antamaan palautetta kirjallisiin tutkimustekstiluonnoksiin. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki paperiehdotukset riippumatta kirjoittajan opintojen tasosta tai tieteellisestä kokemuksesta. Aihe voi olla mitä tahansa science fictionin, fantasian tai spekulatiivisen fiktion alaan liittyvää. 

Finfarin työpajan aiempina vuosina papereita ovat esitelleet  kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijat sekä jo väitelleet tutkijat. Olemme lähtötilanteestasi riippumatta aina valmiita eläväiseen keskusteluun! Finfarin työpaja soveltuu erinomaisesti myös ensimmäiseksi tieteelliseksi työpajaksi. Huomaa, että lähettämäsi teksti voi olla vielä keskeneräinen. Tärkeimpänä tavoitteena on saada ja antaa palautetta ja kommentteja teksteistä.

Kaikki työpajan osallistujat lukevat tekstit etukäteen.Tapahtumapäivänä ei siis pidetä esitelmiä vaan keskitytään papereista keskustelemiseen ja niiden kommentoimiseen. Jokaiselle yksittäiselle paperille on ohjelmassa varattu 30 minuuttia käsittelyaikaa. Jokaisen paperin pääkommentoijiksi nimetään etukäteen kaksi kokenutta tutkijaa.. Kommentoijien esitettyä näkemyksensä keskustelu avataan koko työpajaväelle. Koska työpaja on luonteeltaan keskusteleva ja aika ja tila ovat rajalliset, työpaja on avoin vain tekstien esittelijöille ja kommentoijille.

Pajaan voivat osallistua ilmaiseksi Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n jäsenet. Mikäli haluat osallistua, mutta et vielä ole jäsen, katso liittymisohjeet osoitteesta https://finfar.org/finfar/jasenyys/. Yhdistyksen alennettu jäsenmaksu (opiskelijat/apurahatutkijat/vapaat tutkijat) on 20 euroa ja muutoin 45 euroa.


Lähetä kommentteja kaipaava tekstisi työpajan vetäjälle Jyrki Korpualle (jyrki.korpua@oulu.fi) viimeistään 16.6.2023. Tekstin tulisi olla pituudeltaan alle 40 000 merkkiä lähdeluetteloineen. Lähetä tekstisi .rtf, .doc, .pdf tai .odt -muodossa. Tekstisi voi olla joko suomen- tai englanninkielinen; jaamme paperit suomen- ja englanninkielisiin sessioihin tarjonnan mukaan.

Tekstityöpajassa esitetyille papereille tarjotaan mahdollisuutta tulla julkaistuksi yhdistyksen julkaisemassa Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -julkaisussa (ks. http://journal.finfar.org/).

Jos sinulla on kysymyksiä työpajaan liittyen, ota yhteyttä Jyrki Korpuaan (jyrki.korpua@oulu.fi).

Pajassa on lupa aukoa niin otsalohkojaan, leukojaan kuin syndäntäänkin!
(Salvador Dalín ”Venus de Milo aux Trirois”, kuvannut: Essi Varis.)


CfP: Finfar’s Fantastic Paper Workshop 

Where? University of Tampere, City Centre Campus. The room number will be announced to the participants closer to the date of the event.

When? July 7, 2023, starting at 9 or 10 am, Finnish Time (GMT +2). Also note Finncon 2023 event taking place at Tampere University on July 7–9; the con includes an academic programme track organized by Finfar. 

Finfar’s Fantastic Paper Workshop is a conversational feedback session for written research papers of all kinds (conference papers, article drafts, project outlines etc.) and open to participants on all stages of academia. In the previous years, we have discussed papers by scifi, fantasy, horror and speculative fiction researchers on Bachelor, MA, doctoral and post-doctoral levels. As long as your work concerns speculative fiction in any medium, we have a lively discussion arena waiting for you!

All participants are asked to read all the papers beforehand, so that the entire workshop can be dedicated to discussion. Each paper will be allocated at least 30 minutes of discussion time, and the organizers will name two expert scholars to lead the discussion on each paper. The expert commentators’ remarks will be followed by open discussion. Due to the participatory nature of the workshop and the limitations on time, the workshop is open only to the participants and the designated commentators.

The participation is free of charge for all current members of Finfar. If you are not yet a member and would like to join, please contact the organizers (email address below). The current membership fee is 20 € a year for students and self-funded researchers and 45 € for employed academics.

If you would like to participate, please submit your paper to Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi) on June 16, 2023 at the latest. The final paper should be no longer than 40,000 characters in length and submitted in .rtf, .doc, .pdf or .odt format. We welcome papers written in English or Finnish and will divide the workshop into English and Finnish sessions accordingly.

Papers discussed in the Fantastic Paper Workshop  can later be submitted as article manuscripts to Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, our peer-reviewed, fully open-access online journal.

If you have any further questions about the workshop, please contact Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi).

Kisakutsu: Edellisvuoden parasta spefigradua etsitään jälleen!

Ilouutisia: Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran gradukilpailu järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa! Pyydämmekin nyt ehdotuksia vuoden 2022 parhaaksi spekulatiivisen fiktion tutkimukseen keskittyväksi pro gradu -työksi. Gradun voi asettaa ehdolle joko sen tekijä tai ohjaaja.

Spekulatiivinen fiktio on laaja kattotermi, joka sulkee sisäänsä suuren määrän realistisen kerronnan perinteistä poikkeavia tyylilajeja, kuten tieteisfiktion, fantasian, kauhun, dystopian, utopian, uuskumman, ja maagisen realismin. Paitsi että ehdolle asetettavat tutkielmat voivat käsitellä mitä tahansa spekulatiiviseksi luokiteltavaa genreä, ne voivat käsitellä myös mitä hyvänsä mediaa kirjallisuudesta ja elokuvasta televisioon, sarjakuviin ja videopeleihin. Spekulatiivisten teosten vastaanottoa ja fanikulttuureja laajemmin käsittelevät tutkielmat ovat myös tervetulleita.

Tutkielma voi olla kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi mihin tahansa oppiaineeseen, missä tahansa kotimaisessa yliopistossa. Ainoat reunaehdot ovat, että kilpailugradujen täytyy olla hyväksytty opintosuorituksiksi kalenterivuoden 2022 aikana ja niiden täytyy liittyä spekulatiivisen fiktion tutkimukseen.

Töitä arvioidessa otetaan huomioon erityisesti seuraavat tekijät:

– spekulatiivisen fiktion teorioiden ja aiemman tutkimuksen tuntemus
– tutkielman kytkeytyminen laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
– tutkimusasetelman toimivuus
– tutkimusotteen rohkeus ja kekseliäisyys
– analyysin tarkkuus ja rikkaus
– selkeä ja kommunikoiva esitystapa

Kuva: Essi Varis

Kuten aiempinakin vuosina, Finfar myöntää voittajalle tunnustuksena 200 euron rahapalkinnon. Voittaja julkistetaan ja palkitaan Finncon-tapahtumassa, joka järjestetään tänä kesänä Tampereella 7.–9. heinäkuuta. (Palkinnon vastaanottaminen ei kuitenkaan edellytä Finnconiin osallistumista.)

Pyydämme lähettämään ehdolle asetettavat gradut linkkeinä tai pdf-tiedostoina 16.4.2022 mennessä osoitteeseen essi.varis(ät)helsinki.fi. Voittajan valitsee spekulatiivisen fiktion tutkijoista koostuva raati, johon kuuluvat tänä vuonna scifi-tutkija Päivi Väätänen (Helsingin yliopisto), Fafnirin entinen päätoimittaja Esko Suoranta (Helsingin yliopisto), vuoden 2020 gradupalkinnon voittaja Isla Parkkola (Turun yliopisto), sekä kilpailua tänäkin vuonna koordinoiva tutkija Essi Varis (Oslon/Helsingin yliopisto).

CfP: Finncon 2023 Academic Track

We are pleased to announce a Call for Papers for Finncon 2023 Academic Track, an international conference on speculative fiction that will take place in 7–9 July 2023 at Tampere University, Finland. The Academic Track is a long-established part of the largest annual science fiction and fantasy convention in Finland, and serves as a meeting place for academics working on all things related to speculative fiction from all over the world. In 2023, in concordance with the convention at large, the theme of the Academic Track is “Time.” Please send in your paper proposal (abstract of no more than 300 words + a brief biographical note) to academic@2023.finncon.org by 28 February 2023.

Representation of time and temporality is generally considered a basic element of any narrative, but a particularly rich variety of approaches to time can arguably be found in speculative storytelling. Science fiction often builds speculative visions of possible futures; fantasy stories can look far into past, envisioning Medieval-esque worlds and mythic prehistories; and time travel stories in various subgenres of speculative fiction may explore and challenge everyday conceptions of linear time. Speculative fiction also has potential to represent the passage of time on a world-historical or even geologic scale that surpasses individual human lifespans, to rethink the notion of history as something fixed and pregiven, and to enable future-oriented thinking. In addition, speculative fiction itself has a long history and a rich tradition to reflect on, as well as a great deal of apparent relevance to audiences in the present historical moment, where we are all facing a highly uncertain future.

With such a wide variety of possible outlooks to time in speculative fiction, we welcome paper proposal on topic including but not limited to:

·      storytelling on particularly long (or short!) timespans in speculative fiction

·      representations of world-historical, geologic, cosmic or otherwise “deep” or “more-than-human” temporal scales

·      explorations of non-linear, e. g. circular, fragmented or otherwise experimental conceptions of time in speculative stories

·      time travel stories of all kinds

·      dystopias, utopias, apocalypses, post-apocalypses and other visions of possible (or impossible) futures

·      alternative histories and hybrid forms between fantasy or sf and historical fiction

·      fantastic pseudo-Medievalism and other imaginative approaches to historical periods across speculative genres

·      myths and legends as modes for narrating (or inventing) distant pasts and futures

·      the history, present and future of speculative fiction and/or its scholarship

·      the significance of speculative storytelling for the current historical moment, considering e. g. ongoing geopolitical crises or climate change

We understand speculative fiction as a broad umbrella term that includes at least science fiction, fantasy, horror, romance, as well as related genres and categories across literature, film, games, media, fan studies, and other research approaches. Contributions from scholars interested in speculative storytelling at all career stages and from all research fields are warmly welcome! While proposals falling under the conference theme will be given precedence, we will also consider papers on other topics related to speculative fiction.

The language for all the papers in the Finncon 2023 Academic Track is English. The conference will be organized on-site at Tampere University, with remote participation possible in certain special cases. We do not charge any conference fee from participants.

As co-chairs of the Finncon Academic Track, we are glad to answer all questions you may have regarding the conference. 

Sincerely,

Elise Kraatila & Markus Laukkanen 

academic@2023.finncon.org