CFP – RAJAT / BORDERS: VIII Kulttuurintutkimuksen päivät

CFP  RAJAT / BORDERS
VIII Kulttuurintutkimuksen päivät
Oulun yliopisto 3.−4.12.2015
Kahdeksannet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään Oulun yliopistossa 3.−4. joulukuuta 2015. Päivien teemana on ”Rajat”.
Kulttuurintutkimuksen päivillä pohditaan erilaisten rajojen, niin konkreettisten kuin metaforisten ja symbolistenkin, merkitystä ja ilmenemistä. Rajoja koskevat kysymykset ovat viime aikoina nousseet esille useiden eri tutkimussuuntausten piirissä. Esimerkiksi transnationalismin tutkimus, erilaisten yhteiskunnallisten jakojen tutkimus, queer-tutkimus, sukupuolentutkimus ja posthumanismiksi kutsutun aatejärjestelmän tutkimus ovat kaikki tavalla tai toisella olleet kiinnostuneita rajoista ja niiden tutkimisesta. Toisaalta kulttuurintutkimukseen itseensä tieteenalana on aina sisältynyt kysymys rajojen kumoamisesta, ylittämisestä ja hämärtämisestä, ovathan kulttuurintutkimuksen perinteet juuri tieteenalojen välisten rajojen kyseenalaistamisessa ja sekoittamisessa.
Päivien työryhmiin voi nyt ehdottaa abstrakteja. Noin 300 sanan pituiset abstraktit tulee toimittaa osoitteeseen rajat[at]oulu.fi maanantaihin 17.8.2015 mennessä. Kerro viestissäsi, mihin työryhmään olet abstraktia tarjoamassa, ja lisää tiedostoon myös yhteystietosi. Tieto abstraktien mahdollisesta hyväksynnästä lähetetään syyskuussa 2015.
Kulttuurintutkimuksen päivillä kokoontuu yhteensä 24 työryhmää:
1 Alkuperäiskansojen rajat ja rajamaat
2 Arkistot ja museot suomalaisuuden rajojen vetäjinä
3 Border as a Central Element of a Power Relations Structure
4 Border Crossing, Citizenship and Cultures of Belonging
Borders and the Body Politic: Biopolitical Resistance to Empire?
6 The Borders of Humor and the Comic
7 Eletty uskonto, toimijuus ja rajat
Elävät ja kuolleet
9 Gender and Youth – Trajectories for Participation in the Northern Borderlands
10 Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus
11 Imagining and Locating Girls, Girlhood and Nordic Girlhood Studies
12 Jätteen yhteiskunta
13 Kirjallisuuden ja kansanperinteen yhteydet
14 Kirjallisuus esteettisen ja poliittisen rajalla
15 Kriisit ja ylirajainen liike
16 Kuulumisen kulttuurisuus – kiinnittymisen materiaalisuus ja affektiivisuus
17 Liikkuvuus ja rajat kirjallisuudessa
18 Mobile Homes across Borders
19 Nation and Childhood(s): Contesting Borders of Childhood
20 Populaarimusiikin rajoja luovat ja rikkovat ilmiöt
21 Rajat ihmisten ja eläinten välillä
22 Reconfiguring Borders – Posthuman Cultural Studies
23 Soveltava kulttuurintutkimus: rajanylityksistä synergiaa ja törmäyksiä
24 Symbolisen ja materiaalisen rajoilla
Tarkemmat työryhmäkuvaukset ja lisätietoa: http://www.oulu.fi/yliopisto/rajat/tyoryhmat
Tervetuloa Ouluun!