Jäsenyys

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuraan voivat liittyä kaikki tieteisfiktion ja fantasian tutkimuksesta kiinnostuneet. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monitieteistä ja monialaista tieteisfiktion ja fantasian tutkimusta Suomessa toimimalla yhdyssiteenä eri organisaatioissa toimivien tutkijoiden välillä, tukemalla aatteellisesti ja toiminnallisesti tutkijoita sekä tekemällä science fiction ja fantasiatutkimustyötä tunnetuksi.

Jäsenmaksut

Vuosikokouksessa (11.4.2024) vahvistetut jäsenmaksut ovat

 • Normaali jäsenmaksu: 45 euroa
 • Alennettu jäsenmaksu (opiskelija/työtön/apurahatutkija): 20 euroa
 • Tukijäsenyys: 200 euroa
 • Ainaisjäsenyys: 450 euroa

Jäsenmaksuilla rahoitetaan seuran toimintaa, eli Fafnir-julkaisua, seminaareja ja muita jäsenille suunnattuja tapahtumia sekä Finfarin gradukilpailua.

Liittyminen

Seuraan voi liittyä lähettämällä alla olevat tiedot seuran sihteerille. Seuran hallitus hyväksyy kokouksessaan uudet jäsenet, minkä jälkeen jäsenmaksulasku toimitetaan sähköpostitse. Jäsenmaksualennusta varten seura saattaa pyytää opiskelutodistusta, apurahapäätöstä tai TE-toimiston lausuntoa työttömyydestä. Vuosikohtainen alennus myönnetään hakupäivän/tammikuun tilanteen mukaisesti, eli jäsenmaksu ei muutu vuoden aikana, vaikka työllistyisit tai valmistuisit liittymisen jälkeen.

Seuran tilinumero on FI26 4726 0010 0819 79.

Liittyäksesi lähetä seuraavat tiedot seuran sihteerille osoitteeseen sihteeri(a)finfar.org.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite, postinumero ja toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Jäsenyystyyppi (tavallinen/opiskelija/työtön/apurahatutkija/tukijäsen/ainaisjäsen)
 • Tutkimusala/kiinnostuksen kohteet
 • Tutkinnot ja niiden suoritusvuodet

Jäsentemme henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tietosuojaselosteessamme kerrotaan tarkemmin, miten ja mihin tarkoituksiin annettuja tietoja käytetään.