Gradupalkinto kotimaisten ekodystopioiden jätekuvauksia käsittelevälle tutkielmalle

Finfarin gradukilpailun voittaja kuulutettiin Jyväskylän Finnconissa 6.7.2024 jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Tällä kertaa tunnustusstipendi edellisvuoden parhaasta spekulatiivista fiktiota käsittelevästä pro gradu -työstä myönnettiin Oulun yliopiston kirjallisuuden oppiaineesta valmistuneelle filosofian maisteri Tiina Pelimannille, tutkielmasta nimeltä “‘Mitä kaikkea ihmiset ovatkaan heittäneet menemään!’ Jätteet, resurssit ja kestämättömien valintojen kritiikki kahdessa 2010-luvun kotimaisessa nuorten ekodystopiatrilogiassa”. 

Pelimanni analysoi työssään Eija Lappalaisen ja Anne Leinosen Routasisarukset –trilogian (2011–2013) sekä Laura Lähteenmäen North End -trilogian (2012–2014) kuvauksia jätteestä, kierrätyksestä ja kestävästä kulttuurista ja avaa siten tärkeitä, ajankohtaisia keskusteluja siitä, kuinka fiktio ohjaa suomalaisia nuoria suhtautumaan tavaroiden pois heittämiseen ja uudelleen käyttämiseen. Pelimanni kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että jätteen ja resurssin välinen raja kuvataan Routasisarusten ja North End -trilogian kaltaisissa ekodystopioissa häilyvänä. Toisin kuin globaalin pohjoisen nykyisessä, tuhlailevassa yltäkylläisyydessä, niukkuuden yhteiskunnassa kaikki on käytettävä huolellisesti loppuun. Lisäksi tutkielma huomaa jätteen paikkojen määrittelevän sosiaalista luokkaa: osattomat asuvat kaatopaikoilla tai niiden lähellä, ja ei-toivotut ihmisryhmät samastetaan usein myös retorisesti pois heitettävään jätteeseen. Pelimannin esiin nostamat näkökulmat heijastelevat globaaleja ja tulevaisuudessa kohdattavia ympäristöhaasteita ja ihmisoikeuskysymyksiä. Siksi on tärkeää ymmärtää, millaisia jätteeseen liittyviä mielenmaisemia ja suhtautumistapoja esimerkiksi juuri spekulatiivinen kirjallisuus tarjoilee kasvaville sukupolville. 

Ensimmäisenä raadin huomion kiinnitti se, kuinka huolellisesti tutkielman aihe on rajattu. Ekokriittiset lähestymistavat ja teemat ovat juuri nyt kuuma aihe kirjallisuudessa ja sen tutkimuksessa, mutta nimenomaan jätteiden ja niihin liittyvien asenteiden kaunokirjallista kuvausta on etenkin Suomessa tutkittu äärimmäisen vähän. Lisäksi juuri nuorten kirjallisuuteen keskittyminen antaa tutkielmalle pedagogista painoarvoa. Mikäli luonnon ja kestävän kulttuurin vaaliminen on arvo, joka halutaan siirtää myös seuraaville sukupolville, ei ole yhdentekevää, kuinka juuri nuorille suunnatussa kirjallisuudessa puhutaan roskista ja niihin suhtautumisesta.

Raati kiitti Pelimannin tutkielmaa myös siitä, kuinka uskottavasti se ottaa haltuun ekokriittisen teoriakehyksensä, kuinka tasapainoisesti se keskusteluttaa teorioita analyysin kohteina olevien kaunokirjallisten teosten kanssa, ja kuinka helppoa tutkielman argumentaatiota on seurata selkeän ja täsmällisen kirjoitustyylin ansiosta. Näillä eväillä Pelimannin tutkielma voitti täpärästi vuoden toisen kilpailutyön, Itä-Suomen yliopistosta ehdolle asetetun kirjallisuuden pro gradu -tutkielman, jota raatilaiset myös pitivät hyvin ansiokkaana. Raadissa palvelivat tänä vuonna apurahatutkija FT Essi Varis Helsingin yliopistosta, Finfarin oman Fafnir-journaalin päätoimittaja FT Elise Kraatila Tampereen tutkijakollegiumista, Avain-lehden päätoimittaja FT Esko Suoranta Tampereen yliopistosta, ja tutkija FT Päivi Väätänen Helsingin yliopistosta.

Tunnustuksena ansiokkaimmasta vuoden 2023 aikana Suomessa valmistuneesta spekulatiivista fiktiota käsittelevästä pro gradu -työstä myönnämme Tiina Pelimannille 200 euron stipendin, käsin tehdyn diplomin ja lämpimät onnittelut paneutuneesta tutkimustyöstä! Voittotyö on vapaasti luettavissa Oulun yliopiston tietokannassa.

Aiempien vuosien voittajat

2022: Lila Mäkelä: ”’Sattumaako? – Enpä usko!’ – Mitä faniteoriat ovat ja miksi niitä kannattaa tutkia”. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede.

2021: Eveliina Lehtosaari: ”Aistimellisuuden ja elollisuuden arkkitehtuuri: Posthumanistis-ekokriittinen näkökulma ympäristön ja tilan havainnointiin sekä rakentumiseen Octavia E. Butlerin Xenogenesis-trilogiassa.” Oulun yliopisto, kirjallisuus.

2020: Isla Parkkola: ”Kirjojen toimijuudet ja leikki maailmojen välisellä rajalla Lemony Snicketin kirjasarjassa A Series of Unfortunate Events.”Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus.

2019: Satu Koski: ”Selittämätöntä selittämässä? Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa.” Helsingin yliopisto, englannin käätäminen. 

2018: Sampo Sukanen: ”’We are not to blame’: A feminist ecocritical analysis of Mad Max: Fury Road.” Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri. 

2017: Silja Korkeamäki: ”’It’s turning into a horror story.’ Intermediaalisuus ja lajikytkökset pelin Alan Wake kertovissa teksteissä.”Tampereen yliopisto,  suomen kirjallisuus.