Kirjoituskutsu: Kotimainen dystooppinen fiktio

Kirjoituskutsu: ”Kotimainen dystooppinen fiktio” (Joutsenen / Svanenin teemanumero 2016)

Dystooppisuutta voi pitää eräänä kotimaisen nykykirjallisuuden uusista ja vahvistuvista trendeistä. Maailmalla 1900-luvun mittaan kehkeytynyt dystooppinen fiktio on tullut kotimaiseen kirjallisuuteen vahvasti 1990-luvulta lähtien, ja dystopian traditioihin kytkeytyviä teoksia julkaistaan jatkuvasti lisää. Esimerkiksi kevään 2015 uutuuskirjoissa on useampikin perinteeseen kytkeytyvä teos, kuten Esa Mäkisen klassista dystopiaa muunteleva Totuuskuutio ja Elina Hirvosen arktisen öljynporauksen jälkeistä maailmaa kuvaava Kun aika loppuu.

Kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen vuosikirja Joutsen / Svanen julkaisee vuonna 2016 dystopia-aiheisen teemanumeron, jonka toimittavat Saija Isomaa ja Toni Lahtinen Tampereen yliopistosta. Kutsumme tutkijoita lähettämään teemanumeron toimittajille kotimaista dystooppista fiktiota käsitteleviä artikkeliehdotuksia. Artikkeliehdotus toimitetaan max. 350-sanaisen abstraktin muodossa molemmille toimittajille sähköpostitse (saija.isomaa@uta.fi ja toni.lahtinen@uta.fi) 15.6.2015 mennessä. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta kirjoitetaan artikkelit, jotka käyvät läpi referee-käytännön. Tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan mukaan lähteneille kirjoittajille myöhemmin.

Dystooppinen fiktio ymmärretään teemanumerossa laajasti. Sen piiriin lasketaan kuuluvaksi niin klassiset ja modernit dystopiat kuin apokalyptiset ja postapokalyptiset teokset sekä muu näitä kirjallisia repertoaareja väljemmin käyttävä kirjallisuus. Teemanumeroon tarjottu artikkeli voi lähestyä ilmiötä eri näkökulmista ja erilaisin metodein. Myös ulkomaista ja kotimaista kirjallisuutta vertaileva tutkimusote on mahdollinen.

Lisätietoja teemanumerosta saa toimittajilta.

Joutsen / Svanen on Kirjallisuuspankki-projektin ja Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen julkaisema kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen vuosikirja.
http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen-2014/

Dystopia-teemanumeron toimittajat, yliopistonlehtori Saija Isomaa ja post doc -tutkija Toni Lahtinen, ovat Tampereen yliopiston tutkijoita ja Koneen säätiön rahoittaman tutkimushankkeen ”Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: Dystooppinen fiktio kotimaisessa nykykirjallisuudessa” jäseniä.
http://www.uta.fi/ltl/dystopiaprojekti.html