Finfar

Finfarin eli Suomen science fiction ja fantasiatutkimuksen seura ry:n toiminta keskittyy pohjoismaisen vertaisarvioidun Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -tiedejulkaisun julkaisemiseen, vuotuisen Finfar-seminaarin järjestämiseen sekä suomalaisen ja Suomessa tehtävän tieteis- ja fantasiakulttuurin tutkimuksen edistamiseen.

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research

Fafnir on seuran vertaisarvioitu, monitieteellinen ja yhteispohjoismaisesti toteutettu tiedejulkaisu, joka ilmestyy neljästi vuodessa osoitteessa http://journal.finfar.org.

Fafnirin tarkoituksena on esitellä ja edistää tieteis- ja fantasiakirjallisuuteen, audiovisuaaliseen taiteeseen, peleihin ja fanikulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta ja valottaa eri tieteenalojen kannalta science fictioniin ja fantasiaan liittyviä ajankohtaisia teemoja ja keskusteluita. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien lisäksi julkaistaan katsauksia, haastatteluja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluja. Julkaisun pääkieli on englanti, mutta artikkeleita julkaistaan myös pohjoismaisilla kielillä.

Fafnirin tuottamisesta vastaavat päätoimittajat, toimitussihteeri ja toimitusneuvosto, joiden yhteystiedot löydät lehden sivuilta.

Finfar-seminaari

Järjestämme vuosittain FINFAR-tutkijatapaamisen, jossa pidettävän seminaarin teemat vaihtelevat. Seminaari järjestetään yleensä Finncon-tapahtuman yhteydessä.

Seminaariin osallistutaan etukäteen lähetetyllä tekstiluonnoksella, jonka tavoitteena voi olla seminaarityö, artikkeli, gradu tai vaikka väitöskirja. Kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Seminaarissa tekstiluonnoksia kommentoivat niin muut osanottajat kuin eri kotimaisista yliopistoista saapuvat ohjaajat ja usein myös Finnconin kunniavieraat.

FINFAR-seminaari on toiminut säännöllisesti vuodesta 2000 lähtien, ja se on tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tärkein tutkijatapahtuma Suomessa.

Yhdistystoiminta

Seuran hallitus kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Toiminnan suuntaviivat määritellään vuosikokouksessa. Lisätietoa toiminnasta saat oheisista dokumenteista ja SF-tutkimusta Suomessa -sivulta.

Liittyminen

Seuraan liittyminen onnistuu lähettämällä liittymiseen tarvittavat tiedot seuran sihteerille. Tarkempia tietoja liittymisestä ja jäsenyydestä sekä liittymislomakkeen löydät Jäsenyys-sivulta.

Perustamiskokous Tampereen Viikinsaaressa kesällä 2013. Kuvassa Vesa Sisättö, Juri Timonen, Liisa Rantalaiho ja Irma Hirsjärvi. Kuva: Tero Ykspetäjä