SF-tutkimusta Suomessa

Tälle sivulle kootaan tietoja Suomessa tehtävästä tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tutkimuksesta. Täydennyksiä voi lähettää osoitteeseen sihteeri (at) finfar.org.

Keskustelu

Science fiction- ja fantasiatutkimuksesta käydään keskustelua myös scifi-res -listalla, jolle voi liittyä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen majordomo@helsinki.fi . Jätä viestin otsikkokenttä tyhjäksi ja kirjoita tekstikenttään: ”SUBSCRIBE scifi-res oma.sähkö@posti.osoite”

Julkaisut, esitelmät ja opetus

Seura on listannut jäsentensä tieteellistä toimintaa vuodesta 2015. Uusimman listan löydät seuran toimintakertomuksen yhteydestä. Listat on kerätty vapaaehtoispohjalta, joten ne eivät ole täysin kattavia. Niistä saa kuitenkin hyvän yleiskuvan alan tutkimustyön nykytilasta.

Suomessa science fiction- ja fantasiatutkimuksen alan vertaisarvioitua tutkimusta julkaisee erityisesti Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research. Myös Kulttuurintutkimus, Niin & näinlukuisat kokoomateokset ja vertaisarvioimattomat kausijulkaisut julkaisevat alaan liittyviä artikkeleita ja katsauksia.

Väitöskirjoja

Hirsjärvi, Irma 2009. Faniuden siirtymiä. Suomalaisen Science Fiction -fandomin verkostot. Jyväskylän yliopisto.

Kivilaakso, Sirpa 2008. Lumometsän syli: Anni Swanin satusymbolismi 1896-1923. Helsingin yliopisto.

Koistinen, Aino-Kaisa 2015. The Human Question in Science Fiction Television: (Re)Imagining Humanity in Battlestar Galactica, Bionic Woman and V. Jyväskylän yliopisto.

Kontturi, Katja. 2014. Ankkalinna – portti kahden maailman välillä: Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana. Jyväskylän yliopisto.

Korpua, Jyrki. 2015. Constructive Mythopoetics in J.R.R. Tolkien’s legendarium. Oulun yliopisto.

Kortekallio, Kaisa. 2020. Reading Mutant Narratives: The Bodily Experientiality of Contemporary Ecological Science Fiction. Helsingin yliopisto.

Koskimies-Hellman, Anna-Maija 2008. Inre landskap i text och bild. Dröm, lek och fantasi i svenska och finska bilderböcker. Åbo Akademi.

Kraatila, Elise. 2020. The Crisis of Representation and Speculative Mimesis: Rethinking Relations between Fiction and Reality with 21st Century Fantasy Storytelling. Tampereen yliopisto.

Käkelä, Jari 2016. The Cowboy Politics of an Enlightened Future : History, Expansionism, and Guardianship in Isaac Asimov’s Science Fiction. Helsingin yliopisto.

Lassén-Seger, Maria 2006. Adventures into otherness: child metamorphs in late twentieth-century children’s literature. Åbo Akademi.

Lehtonen, Sanna 2010. Invisible girls and old young women: fantastic bodily transformations and gender in children’s fantasy novels by Diana Wynne Jones and Susan Price. Jyväskylän yliopisto & Macquarie University.

Loponen, Mika. 2019. The Semiospheres of Prejudice in the Fantastic Arts: The Inherited Racism of Irrealia and Their Translation. Helsingin yliopisto.

Mäntyniemi, Mikko. 2021. Poetics of the End: Time, Space and Vision in Contemporary Apocalyptic Narratives. Tampereen yliopisto.

Raipola, Juha 2015. Ihmisen rajoilla. Epävarma tulevaisuus ja ei-inhimilliset toimijuudet Leena Krohnin Pereat munduksessa. Tampereen yliopisto.

Roine, Hanna-Riikka 2016. Imaginative, Immersive and Interactive Engagements: The Rhetoric of Worldbuilding in Contemporary Speculative Fiction. Tampereen yliopisto.

Skult, Petter 2019. The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction. Åbo Akademi.

Varis, Essi. 2019. Graphic Human Experiments: Frankensteinian Cognitive Logics of Characters in Vertigo Comics and Beyond. Jyväskylän yliopisto.

Väätänen, Päivi. 2020. Narrating Alien Encounters: Race, Identity, and Generic Change in Science Fiction. Helsingin yliopisto.

Ylimartimo, Sisko 2002. Lumikuningattaren valtakunta: H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena. Oulun yliopisto.

Monografioita

Lehtonen, Sanna 2013. Girls Transforming: Invisibility and Age-Shifting in Children’s Fantasy Fiction Since the 1970s. Jefferson: McFarland.

Bibliografioita ja yleisteoksia

Fantasia: Lajit, ilmiöt ja yhteiskunta. 2021. Toim. Jyrki Korpua, Irma Hirsjärvi, Urpo Kovala & Tanja Välisalo. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 130. Jyväskylän yliopisto.

Suomenkielisen sf-, fantasia- ja kauhukirjallisuuden bibliografia. (Jussi Vainikainen ja Pekka Mölläri 1996-2005). Sisältää myös SF-tietokirjallisuuden listan.

Blomberg, K. Hirsjärvi, I. & Kovala, U. (toim.) 2004. Fantasian monet maailmat. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Blomberg, K. Hirsjärvi, I. & Kovala, U. (toim.) 2005. Totutun tuolla puolen. Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Koponen, Jari 2014: Utopia- ja tieteiskirjallisuus Suomessa. Helsinki: Avain.

Korpua, Jyrki 2016. Alussa oli Sana – Raamattu ja kirjallisuus. Helsinki: Avain. [Sisältää luvut fantasiakirjallisuudesta: s. 55–64, 82–99, 131–141.]

Korpua, Jyrki 2017. Lajivirren laulamaa – Kalevala ja kirjallisuus. Helsinki: Avain. [Sisältää luvut fantasiakirjallisuudesta: s. 121–150.]

Leppälahti, Merja 2012.  Vahvaa väkeä. Kotimaisia uskomus- ja fantasiaolentoja. Finn Lectura.

Soikkeli, Markku 2015: Tieteiskirjallisuuden käsikirja. Helsinki: Avain.

Soikkeli, Markku 2016: Tieteiselokuvan käsikirja. Helsinki: Avain.

Ylimartimo, Sisko 2012. Kuviteltua – kuvitettua: pohdintoja fantasian ja muun fiktion kuvittamisesta. Rovaniemi: Lapland University Press.

Ulkomaisia tietokantoja ja akateemisia julkaisuja

The Science Fiction and Fantasy Research Database