Gradupalkinto 2022 myönnettiin faniteorioiden tutkimiseen innostavalle työlle

Finncon 2023 keräsi spekulatiivisesta fiktiosta kiinnostuneet kirjoittajat, asiantuntijat ja fanit Tampereelle viime viikonloppuna, ja tapahtumassa julkistettiin perinteiseen tapaan myös FINFARin gradukilpailun tulokset. Kisan voitto osui tänä vuonna niin ikään Tampereelle, yleisen kirjallisuustieteen oppiaineesta valmistuneelle Lila Mäkelälle. Hänen oivaltava pro gradu -työnsä pohtii, mitä annettavaa faniteorioilla voisi olla fiktion ja kertomusten tutkimiselle.

Tutkimaton maasto fanifiktion ja salaliittoteorioiden välissä

Fanit ovat kehitelleet omia teorioitaan rakastamistaan tarinamaailmoista ja hahmoista ainakin 1800-luvun Sherlock Holmes -seuroista lähtien, mutta internet on nostanut ilmiön entistä suurempaan suosioon. Mäkelän tutkielma ”Sattumaako? – Enpä usko!” – Mitä faniteoriat ovat ja miksi niitä kannattaa tutkia keskittyykin erityisesti YouTube-videoiden muodossa esitettyihin teorioihin Harry Potterin ja Pixar-elokuvien maailmoista. Tutkielman aineistossa korostuu suosittu teoria siitä, että kaikki Pixar-studion animaatioelokuvat sijoittuisivatkin samaan tarinamaailmaan. Toiset Mäkelän analysoimista videoista taas pureutuvat siihen, että Harry Potter -tarinoiden paisuminen viestinten väliseksi transmediatuotteeksi on jättänyt joidenkin hahmojen tarinoihin selitystä kaipaavia aukkoja.

Mäkelä selittää, että faniteorioiden luominen ja jakaminen antaa yleisölle mahdollisuuden uppoutua tarinamaailmoihin ja täydentää niitä, aivan kuten fanifiktion kirjoittaminen ja lukeminenkin. Toisaalta faniteoreetikoiden paranoidinen lukutapa, jossa kaiken oletetaan tarkoituksellisesti liittyvän kaikkeen, muistuttaa myös salaliittoteorioita.

Kuva & diplomin toteutus: Essi Varis

Raati piti Mäkelän työtä rohkeana ja inspiroivana ”pelinavauksena”. Faniteorioita ei ole juurikaan tutkittu aiemmin, mutta Mäkelä osoittaa niiden tarjoavan kiehtovia näkökulmia moneen kertomusteorian peruskysymykseen. Esimerkiksi fiktionaalisuuden näkökulmasta faniteoriat ovat sikäli ristiriitaista, että niiden kohteena olevien teosten fiktiivisyys ja keinotekoisuus tiedostetaan – teorioita voidaan perustella esimerkiksi metaforilla tai tekijän intentiolla – mutta retoriikka muistuttaa usein enemmänkin faktapohjaista argumentointia – eli väitteet ollaan valmiita todistamaan pohjatekstistä tehdyillä havainnoilla. Joskus tarinan jatkuminen ja kaanonin laajeneminen myös paljastaa faniteoriat paikkansa pitäviksi.

Mäkelä ehdottaa faniteorioiden edustavan omanlaistaan lukutapaa, jossa immersiivisyys ja vapaa spekulointi yhdistyvät analyysiin ja päättelyyn. Tämä haastaa jotkin aiemmat teoriat lukemisen tavoista ja laajentaa siten kertomustutkimuksen kenttää uuteen ja yllättävään suuntaan.

Laatu korvasi määrän

Gradukilpailuun ilmoitettiin tänä vuonna poikkeuksellisen vähän töitä: ehdokkaita oli vain kolme, kaksi Tampereen ja yksi Turun yliopistosta. Tutkielmien taso oli kuitenkin niin korkea, että kisasta tuli tiukka. Raati joutui punnitsemaan tarkasti eri arviointikriteerejä, mutta päätös oli lopulta yksimielinen: vaikka kahdessa muussa kilpailutyössä oli rikkaampaa kohdetekstin analyysiä, Mäkelän työn teoreettinen kunnianhimoisuus ja aiheen oivaltavuus tekivät raatiin suurimman vaikutuksen. Raadissa palvelivat tänä vuonna Fafnir-lehden nykyinen päätoimittaja FT Essi Varis (Helsingin/Oslon yliopisto), vuoden 2020 gradukilpailun voittaja Isla Parkkola (Turun yliopisto), Fafnir-lehden entinen päätoimittaja Esko Suoranta (Helsingin yliopisto), ja tieteiskirjallisuudesta väitellyt FT Päivi Väätänen (Helsingin yliopisto).

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran gradupalkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa, ja kuten aiempinakin vuosina, siihen kuului 200 euron kannustuspalkinto ja käsin tehty diplomi. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa nuoria tutkijoita tarttumaan spekulatiiviseen fiktioon ja kehittää siten alan kotimaista kenttää. Parasta tänä vuonna valmistunutta spekulatiivista fiktiota käsittelevää gradua etsitään jälleen ensi vuoden alkupuolella!

Mikäli faniteorioiden tutkiminen innostaa, Lila Mäkelän palkittu pro gradu -työ on vapaasti luettavissa Tampereen yliopiston tietokannassa.

Aiempien vuosien voittajat

2021: Eveliina Lehtosaari: ”Aistimellisuuden ja elollisuuden arkkitehtuuri: Posthumanistis-ekokriittinen näkökulma ympäristön ja tilan havainnointiin sekä rakentumiseen Octavia E. Butlerin Xenogenesis-trilogiassa.” Oulun yliopisto, kirjallisuus.

2020: Isla Parkkola: ”Kirjojen toimijuudet ja leikki maailmojen välisellä rajalla Lemony Snicketin kirjasarjassa A Series of Unfortunate Events.”Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus.

2019: Satu Koski: ”Selittämätöntä selittämässä? Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa.” Helsingin yliopisto, englannin käätäminen. 

2018: Sampo Sukanen: ”’We are not to blame’: A feminist ecocritical analysis of Mad Max: Fury Road.” Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri. 

2017: Silja Korkeamäki: ”’It’s turning into a horror story.’ Intermediaalisuus ja lajikytkökset pelin Alan Wake kertovissa teksteissä.”Tampereen yliopisto,  suomen kirjallisuus.

Fafnir etsii uutta päätoimittajaa

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Studies etsii uutta suomen kielen taitoista päätoimittajaa kolmivuotiskaudelle (2024–2026). Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran julkaisema, World Fantasy Award -palkinnollakin tunnustettu verkkolehtemme tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan paitsi tuoreeseen spekulatiivisen fiktion tutkimukseen myös avoimen akateemisen julkaisemisen kehittämiseen. Tehtävään valittu toimii yhteistyössä kahden muun työtään jatkavan päätoimittajan, Elizabeth Oakesin ja Merve Taburin kanssa. Työskentelyn pääkieli on englanti, mutta uuden päätoimittajan on kyettävä ottamaan vastuu erityisesti lehteen tarjotusta suomenkielisestä sisällöstä. Tehtävästä ei makseta rahallista palkkiota, mutta sen voi hyvin sisällyttää osaksi apurahatyöskentelyä tai tohtoriopintoja.

LEHDESTÄ

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Studies on vertaisarvioitu, monitieteinen, voittoa tavoittelematon ammattilehti, jota Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry (FINFAR) on julkaissut vuodesta 2014 lähtien. Lehteä julkaistaan tällä hetkellä kahden numeron vuosivauhtia, ja kaikki sen sisältö on vapaasti luettavissa osoitteessa journal.finfar.org.

Fafnirin tavoitteena on pitää yllä laadukasta, kansainvälistä, monitieteistä keskustelua spekulatiiviseen fiktioon liittyvistä tutkimusaiheista. Spekulatiivisella fiktiolla tarkoitamme missä tahansa muodossa tai viestimessä julkaistua tieteisfiktiota, fantasiaa, kauhua tai muuta näiden lajien genrepiirteistä ammentavaa fiktiota. Lehdessä julkaistaan tarjonnan mukaan paitsi vertaisarvioituja artikkeleja myös vertaisarvioimattomia katsauksia, esseitä, haastatteluja, konferenssiraportteja, lektioita ja kommentteja. Lisäksi jokaiseen numeroon toimitetaan arvioita ajankohtaisista spekulatiivisen fiktion tutkimukseen liittyvistä akateemisista julkaisuista. Lehden pääkieli on englanti, ja jokaiseen numeroon tarjotaan tekstejä ympäri maailman. Julkaisemme kuitenkin sisältöä myös pohjoismaisilla kielillä, erityisesti suomen kielellä.

Julkaisufoorumin luokituksessa Fafnir on vuodesta 2023 lähtien ollut tasolla 2, eli se luetaan alansa johtaviin journaaleihin. Lehdessämme julkaistut artikkelit on indeksoitu moniin kansainvälisiin tietokantoihin, mukaan lukien MLA International Bibliography, the Directory of Open-Access Journals ja The Science Fiction and Fantasy Research Database (SFFRD). Lisäksi lehti itsessään sisältyy MLA Directory of Periodicals sekä Directory of Open-Access Journals -luetteloihin. Vuonna 2020 Fafnirille myönnettiin World Fantasy Award -erikoispalkinto tunnustuksena tieteisfiktion ja fantasian tutkimuksen kehittämisestä. Journaalimme lukeutuu myös rakenteilla olevan Suomen RR-keskuksen yhteistyölehtiin.

PÄÄTOIMITTAJAN TEHTÄVÄSTÄ

Koska haluamme pitää Fafnirin näkökulman tuoreena ja moninaisena, lehteen valitaan joka vuosi uusi päätoimittaja, jonka vastuulla on pyörittää lehteä kolmen vuoden ajan, osana kolmen demokraattisesti toimivan päätoimittajan tiimiä. Päätoimittajat päättävät yhdessä lehden linjauksista ja voivat sopia myös toimituskäytänteistä tiimin jäsenten tarpeiden, toiveiden ja osaamisen mukaisesti. Käytännössä työskentely tapahtuu verkkopohjaisesti, puolen vuoden mittaisissa sykleissä. Vuonna 2024 Fafnir siirtyy Journal.fi-alustalle, jonka käyttöön on mahdollista saada opastusta Tieteellisen seurain valtuuskunnalta.

Päätoimittajat päättävät konkreettisesti Fafnirin toimituksellisesta linjasta ja sisällöstä valitsemalla mitkä tekstit kelpaavat vertaisarviointiin ja julkaisuun, auttamalla kirjoittajia käsikirjoitusten muokkaamisessa sekä kutsumalla mukaan kiinnostavia yhteistyökumppaneita. Päätoimittajat voivat esimerkiksi koota lehteen teemanumeroita tai -osioita. Lisäksi päätoimittajien odotetaan huolehtivan artikkelien anonyymistä vertaisarvioinnista, julkaistavien tekstien oikolukemisesta sekä lehden pääkirjoitusten laatimisesta. Työskentelyä tukee toimitusneuvosto, jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi vertaisarvioita varten, kirja-arvioista vastaava toimittaja Jari Käkelä sekä lehden taitosta ja verkkosivuista huolehtiva Jaana Hakala.

Päätoimittajat toimivat myös Fafnirin kasvoina ja promoottoreina spekulatiivisen fiktion tutkimukseen liittyvissä tapahtumissa. Tätä helpottaakseen he voivat pyytää julkaisijaa maksaman heille jäsenyyden joko Tiedetoimittajain liitossa tai Council of Editors of Learned Journals (CELJ) -järjestössä.

Edellytämme hakijalta:

 • Vähintään maisterin, mieluummin tohtorin tutkintoa soveltuvalta tieteenalalta (esim. kirjallisuudentutkimus, kulttuurintutkimus, mediatutkimus, filologiat)
 • Laajaa asiantuntemusta spekulatiivisesta fiktiosta ja sen tutkimuksesta
 • Erinomaista englannin ja suomen kielen taitoa
 • Kykyä sekä verkkoympäristössä tapahtuvaan yhteistyöhön että itseohjautuvaan etätyöskentelyyn. 

Lisäksi arvostamme: 

 • Kaikenlaista kokemusta akateemisesta julkaisusta, erityisesti Journal.fi-alustan käytöstä
 • Toimittamiseen, oikolukemiseen ja kielentarkistukseen liittyvää työkokemusta
 • Skandinaavisten kielten (ruotsi, norja, tanska, islanti) osaamista 
 • Kontakteja spekulatiivisen fiktion ja sen tutkimuksen kentältä.

HAKUPROSESSI

Jos haluat hakea paikkaa, lähetä ajan tasalla oleva julkaisuluettelosi, CV:si ja noin sivun mittainen hakukirje osoitteeseen pj[ät]finfar.org 30.9.2023 mennessä.

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran hallitus valitsee uuden päätoimittajan hakijoiden joukosta ensimmäisessä hakuajan umpeutumista seuraavassa kokouksessaan. Asiassa kuullaan myös Fafnirin nykyisiä päätoimittajia. Kaikki hakijat saavat tiedon päätöksestä marraskuun loppuun mennessä. Nykyinen toimituskunta perehdyttää valitun päätoimittajan tehtäviinsä vuoden loppuun mennessä, jolloin hän pääsee aloittamaan toimikautensa numerosta 1/2024.

Lisätietoja tehtävästä ja julkaisusta antavat väistyvä päätoimittaja Essi Varis (essi.varis(ät)helsinki.fi) ja toimitusneuvoston puheenjohtaja Merja Polvinen (merja.polvinen(ät)helsinki.fi).

Lisätietoja hakuprosessista antaa Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran puheenjohtaja Oskari Rantala (pj(ät)finfar.org).

CfP: Fantastinen tekstityöpaja / Fantastic Paper Workshop 2023

(In English, see below)

Missä? Tampereen yliopisto, Keskustakampus. Huoneen numero ilmoitetaan osallistujille lähempänä tilaisuutta. 

Milloin? perjantaina 7.7.2023, klo 9 tai klo 10 alkaen (Pajan pituus riippuu osallistujien määrästä.) Huomioi myös Tampereen -yliopistolla 7.-9.7.2023 järjestettävä Finncon 2023 -tapahtuma, jonka kanssa toimimme yhteistyössä.

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n järjestämässä Fantastisessa tekstityöpajassa keskitytään antamaan palautetta kirjallisiin tutkimustekstiluonnoksiin. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki paperiehdotukset riippumatta kirjoittajan opintojen tasosta tai tieteellisestä kokemuksesta. Aihe voi olla mitä tahansa science fictionin, fantasian tai spekulatiivisen fiktion alaan liittyvää. 

Finfarin työpajan aiempina vuosina papereita ovat esitelleet  kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijat sekä jo väitelleet tutkijat. Olemme lähtötilanteestasi riippumatta aina valmiita eläväiseen keskusteluun! Finfarin työpaja soveltuu erinomaisesti myös ensimmäiseksi tieteelliseksi työpajaksi. Huomaa, että lähettämäsi teksti voi olla vielä keskeneräinen. Tärkeimpänä tavoitteena on saada ja antaa palautetta ja kommentteja teksteistä.

Kaikki työpajan osallistujat lukevat tekstit etukäteen.Tapahtumapäivänä ei siis pidetä esitelmiä vaan keskitytään papereista keskustelemiseen ja niiden kommentoimiseen. Jokaiselle yksittäiselle paperille on ohjelmassa varattu 30 minuuttia käsittelyaikaa. Jokaisen paperin pääkommentoijiksi nimetään etukäteen kaksi kokenutta tutkijaa.. Kommentoijien esitettyä näkemyksensä keskustelu avataan koko työpajaväelle. Koska työpaja on luonteeltaan keskusteleva ja aika ja tila ovat rajalliset, työpaja on avoin vain tekstien esittelijöille ja kommentoijille.

Pajaan voivat osallistua ilmaiseksi Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n jäsenet. Mikäli haluat osallistua, mutta et vielä ole jäsen, katso liittymisohjeet osoitteesta https://finfar.org/finfar/jasenyys/. Yhdistyksen alennettu jäsenmaksu (opiskelijat/apurahatutkijat/vapaat tutkijat) on 20 euroa ja muutoin 45 euroa.


Lähetä kommentteja kaipaava tekstisi työpajan vetäjälle Jyrki Korpualle (jyrki.korpua@oulu.fi) viimeistään 16.6.2023. Tekstin tulisi olla pituudeltaan alle 40 000 merkkiä lähdeluetteloineen. Lähetä tekstisi .rtf, .doc, .pdf tai .odt -muodossa. Tekstisi voi olla joko suomen- tai englanninkielinen; jaamme paperit suomen- ja englanninkielisiin sessioihin tarjonnan mukaan.

Tekstityöpajassa esitetyille papereille tarjotaan mahdollisuutta tulla julkaistuksi yhdistyksen julkaisemassa Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -julkaisussa (ks. http://journal.finfar.org/).

Jos sinulla on kysymyksiä työpajaan liittyen, ota yhteyttä Jyrki Korpuaan (jyrki.korpua@oulu.fi).

Pajassa on lupa aukoa niin otsalohkojaan, leukojaan kuin syndäntäänkin!
(Salvador Dalín ”Venus de Milo aux Trirois”, kuvannut: Essi Varis.)


CfP: Finfar’s Fantastic Paper Workshop 

Where? University of Tampere, City Centre Campus. The room number will be announced to the participants closer to the date of the event.

When? July 7, 2023, starting at 9 or 10 am, Finnish Time (GMT +2). Also note Finncon 2023 event taking place at Tampere University on July 7–9; the con includes an academic programme track organized by Finfar. 

Finfar’s Fantastic Paper Workshop is a conversational feedback session for written research papers of all kinds (conference papers, article drafts, project outlines etc.) and open to participants on all stages of academia. In the previous years, we have discussed papers by scifi, fantasy, horror and speculative fiction researchers on Bachelor, MA, doctoral and post-doctoral levels. As long as your work concerns speculative fiction in any medium, we have a lively discussion arena waiting for you!

All participants are asked to read all the papers beforehand, so that the entire workshop can be dedicated to discussion. Each paper will be allocated at least 30 minutes of discussion time, and the organizers will name two expert scholars to lead the discussion on each paper. The expert commentators’ remarks will be followed by open discussion. Due to the participatory nature of the workshop and the limitations on time, the workshop is open only to the participants and the designated commentators.

The participation is free of charge for all current members of Finfar. If you are not yet a member and would like to join, please contact the organizers (email address below). The current membership fee is 20 € a year for students and self-funded researchers and 45 € for employed academics.

If you would like to participate, please submit your paper to Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi) on June 16, 2023 at the latest. The final paper should be no longer than 40,000 characters in length and submitted in .rtf, .doc, .pdf or .odt format. We welcome papers written in English or Finnish and will divide the workshop into English and Finnish sessions accordingly.

Papers discussed in the Fantastic Paper Workshop  can later be submitted as article manuscripts to Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, our peer-reviewed, fully open-access online journal.

If you have any further questions about the workshop, please contact Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi).

Kisakutsu: Edellisvuoden parasta spefigradua etsitään jälleen!

Ilouutisia: Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran gradukilpailu järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa! Pyydämmekin nyt ehdotuksia vuoden 2022 parhaaksi spekulatiivisen fiktion tutkimukseen keskittyväksi pro gradu -työksi. Gradun voi asettaa ehdolle joko sen tekijä tai ohjaaja.

Spekulatiivinen fiktio on laaja kattotermi, joka sulkee sisäänsä suuren määrän realistisen kerronnan perinteistä poikkeavia tyylilajeja, kuten tieteisfiktion, fantasian, kauhun, dystopian, utopian, uuskumman, ja maagisen realismin. Paitsi että ehdolle asetettavat tutkielmat voivat käsitellä mitä tahansa spekulatiiviseksi luokiteltavaa genreä, ne voivat käsitellä myös mitä hyvänsä mediaa kirjallisuudesta ja elokuvasta televisioon, sarjakuviin ja videopeleihin. Spekulatiivisten teosten vastaanottoa ja fanikulttuureja laajemmin käsittelevät tutkielmat ovat myös tervetulleita.

Tutkielma voi olla kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi mihin tahansa oppiaineeseen, missä tahansa kotimaisessa yliopistossa. Ainoat reunaehdot ovat, että kilpailugradujen täytyy olla hyväksytty opintosuorituksiksi kalenterivuoden 2022 aikana ja niiden täytyy liittyä spekulatiivisen fiktion tutkimukseen.

Töitä arvioidessa otetaan huomioon erityisesti seuraavat tekijät:

– spekulatiivisen fiktion teorioiden ja aiemman tutkimuksen tuntemus
– tutkielman kytkeytyminen laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
– tutkimusasetelman toimivuus
– tutkimusotteen rohkeus ja kekseliäisyys
– analyysin tarkkuus ja rikkaus
– selkeä ja kommunikoiva esitystapa

Kuva: Essi Varis

Kuten aiempinakin vuosina, Finfar myöntää voittajalle tunnustuksena 200 euron rahapalkinnon. Voittaja julkistetaan ja palkitaan Finncon-tapahtumassa, joka järjestetään tänä kesänä Tampereella 7.–9. heinäkuuta. (Palkinnon vastaanottaminen ei kuitenkaan edellytä Finnconiin osallistumista.)

Pyydämme lähettämään ehdolle asetettavat gradut linkkeinä tai pdf-tiedostoina 16.4.2022 mennessä osoitteeseen essi.varis(ät)helsinki.fi. Voittajan valitsee spekulatiivisen fiktion tutkijoista koostuva raati, johon kuuluvat tänä vuonna scifi-tutkija Päivi Väätänen (Helsingin yliopisto), Fafnirin entinen päätoimittaja Esko Suoranta (Helsingin yliopisto), vuoden 2020 gradupalkinnon voittaja Isla Parkkola (Turun yliopisto), sekä kilpailua tänäkin vuonna koordinoiva tutkija Essi Varis (Oslon/Helsingin yliopisto).

CfP: Finncon 2023 Academic Track

We are pleased to announce a Call for Papers for Finncon 2023 Academic Track, an international conference on speculative fiction that will take place in 7–9 July 2023 at Tampere University, Finland. The Academic Track is a long-established part of the largest annual science fiction and fantasy convention in Finland, and serves as a meeting place for academics working on all things related to speculative fiction from all over the world. In 2023, in concordance with the convention at large, the theme of the Academic Track is “Time.” Please send in your paper proposal (abstract of no more than 300 words + a brief biographical note) to academic@2023.finncon.org by 28 February 2023.

Representation of time and temporality is generally considered a basic element of any narrative, but a particularly rich variety of approaches to time can arguably be found in speculative storytelling. Science fiction often builds speculative visions of possible futures; fantasy stories can look far into past, envisioning Medieval-esque worlds and mythic prehistories; and time travel stories in various subgenres of speculative fiction may explore and challenge everyday conceptions of linear time. Speculative fiction also has potential to represent the passage of time on a world-historical or even geologic scale that surpasses individual human lifespans, to rethink the notion of history as something fixed and pregiven, and to enable future-oriented thinking. In addition, speculative fiction itself has a long history and a rich tradition to reflect on, as well as a great deal of apparent relevance to audiences in the present historical moment, where we are all facing a highly uncertain future.

With such a wide variety of possible outlooks to time in speculative fiction, we welcome paper proposal on topic including but not limited to:

·      storytelling on particularly long (or short!) timespans in speculative fiction

·      representations of world-historical, geologic, cosmic or otherwise “deep” or “more-than-human” temporal scales

·      explorations of non-linear, e. g. circular, fragmented or otherwise experimental conceptions of time in speculative stories

·      time travel stories of all kinds

·      dystopias, utopias, apocalypses, post-apocalypses and other visions of possible (or impossible) futures

·      alternative histories and hybrid forms between fantasy or sf and historical fiction

·      fantastic pseudo-Medievalism and other imaginative approaches to historical periods across speculative genres

·      myths and legends as modes for narrating (or inventing) distant pasts and futures

·      the history, present and future of speculative fiction and/or its scholarship

·      the significance of speculative storytelling for the current historical moment, considering e. g. ongoing geopolitical crises or climate change

We understand speculative fiction as a broad umbrella term that includes at least science fiction, fantasy, horror, romance, as well as related genres and categories across literature, film, games, media, fan studies, and other research approaches. Contributions from scholars interested in speculative storytelling at all career stages and from all research fields are warmly welcome! While proposals falling under the conference theme will be given precedence, we will also consider papers on other topics related to speculative fiction.

The language for all the papers in the Finncon 2023 Academic Track is English. The conference will be organized on-site at Tampere University, with remote participation possible in certain special cases. We do not charge any conference fee from participants.

As co-chairs of the Finncon Academic Track, we are glad to answer all questions you may have regarding the conference. 

Sincerely,

Elise Kraatila & Markus Laukkanen 

academic@2023.finncon.org

Kutsu Finfarin Talviseen tekstityöpajaan (24.11.)

(English CfP below!)

Missä? Zoom-verkkosovelluksessa (linkki toimitetaan osallistujille henkilökohtaisesti myöhemmin)

Milloin? Torstaina 24.11.2022, klo 12 alkaen

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfarin Fantastisessa tekstityöpajassa keskitytään antamaan palautetta kirjallisille tutkimustekstiluonnoksille. Seminaariin ovat tervetulleita kaikenlaiset artikkelin, esitelmän tai tutkimussuunnitelman aihiot, riippumatta kirjoittajan opintojen vaiheesta tai tieteellisestä kokemuksesta. Aihe voi olla mitä tahansa spekulatiiviseen fiktioon liittyvää. Finfar-seminaarin aiempina vuosina papereita ovat esitelleet niin kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijat kuin jo väitelleet tutkijatkin. Finfarin tekstityöpaja soveltuu siis erinomaisesti ensimmäiseksi tieteelliseksi seminaariksi, mutta antaa ajateltavaa missä tahansa uransa vaiheessa olevalle tutkijalle.

Pajaan voivat osallistua ilmaiseksi Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry:n (Finfar) jäsenet. Mikäli haluat osallistua, mutta et vielä ole jäsen, katso liittymisohjeet täältä.

Kaikki työpajan osallistujat lukevat kaikki tekstit etukäteen, joten pajassa ei tarvitse esitelmöidä. Näin kaikki aika voidaan omistaa papereista ja niiden aiheista keskustelemiselle. Jokaiselle paperille varataan vähintään 30 minuuttia käsittelyaikaa, ja jokaisen työn pääkommentoijina toimii kaksi järjestäjien nimeämää kokenutta tutkijaa. Kommentoijien esitettyä näkemyksensä keskustelu avataan koko seminaariväelle. Koska työpaja on luonteeltaan keskusteleva ja aikaa on rajoitetusti, tapahtuma on avoin vain tekstien esittelijöille ja kommentaattoreille.

Mikäli haluat osallistua seminaariin, lähetä kommentteja kaipaava tekstisi viimeistään maanantaina 14.11.2022 Jyrki Korpualle (jyrki.korpua(at)oulu.fi). Tekstin tulisi olla pituudeltaan alle 40 000 merkkiä lähdeluetteloineen. Palauta tekstisi .rtf, .doc, .pdf tai .odt -muodossa. Tekstisi voi olla joko suomen- tai englanninkielinen. Pajassa on mahdollisuus sekä suomen- että englanninkieliseen keskusteluun.

Jos sinulla on kysymyksiä työpajaan liittyen, ota yhteyttä Jyrki Korpuaan (jyrki.korpua(at)oulu.fi).

Talvista työpajatoimintaa (Gustaf Wahlbom: Söndags Nisse -vinjetti, 1878)

****

CfP: Finfar’s Fantastic Winter Workshop (Nov 24)

Where? on Zoom (participants will receive a link in their e-mail at a later date)

When? November 24, 2022, from noon (Finnish time (GMT +2))

The Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research (Finfar)’s Fantastic Winter Workshop is a conversational feedback session for written research papers and open to participants on all stages of scholarly experience. In the previous years, we have discussed papers by researchers on Bachelor, MA, doctoral and post-doctoral levels. However far you are in your academic career or whatever stage of completion your WIP is at, we have a lively discussion arena waiting for you! All papers discussing speculative fiction from any angle are welcome.

The workshop is free of charge to all current members of The Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Researach (Finfar). If you’d like to participate in the workshop but aren’t a member yet, please email jyrki.korpua(a)oulu.fi or sihteeri(a)finfar.org for instructions on how to join.

All the participants will be asked to read all the papers beforehand, so that the entire workshop can be dedicated to discussion. Each paper will be allocated at least 30 minutes of discussion time and the organizers will name two experienced scholars to lead the discussion on each paper. The head commentators’ remarks will be followed by open discussion. Due to the participatory nature of the workshop and the limitations on time, the workshop is open only to the participants and the designated commentators.

If you would like to participate, please submit your paper to Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi) on November 14, 2022 at the latest. The final paper should be maximum of 40.000 characters in length (including list of references) and submitted in .rtf, .doc, .pdf or .odt format. You can submit the paper either in English or in Finnish; we will divide the workshop into Finnish and English sections accordingly.

If you have any further questions about the workshop, please contact Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi).

For more information on Finfar, the Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research, visit: https://finfar.org/en/what-does-finfar-do/.

Vuoden 2021 gradupalkinnon sai Eveliina Lehtosaaren ekokriittinen tulkinta Xenogenesis-trilogiasta

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimusen seura (Finfar) on palkinnut edellisvuoden ansiokkaimman spekulatiivisen fiktion tutkimusta edistävän pro gradu -työn jo viidettä kertaa. Vuoden 2021 gradupalkinto myönnettiin Eveliina Lehtosaarelle tutkielmasta nimeltä ”Aistimellisuuden ja elollisuuden arkkitehtuuri: Posthumanistis-ekokriittinen näkökulma ympäristön ja tilan havainnointiin sekä rakentumiseen Octavia E. Butlerin Xenogenesis-trilogiassa”.  Työ on valmistunut Oulun yliopiston kirjallisuuden oppiaineeseen, ja tarttuu otsikkonsa mukaisesti ajankohtaisiin, raikkaisiin ja haastaviin tutkimuskehyksiin. Ympäristön ja ihmisyyden kriisiä kommentoivat näkökulmat, kuten ekokritiikki ja posthumanismi, ovat kasvattaneet suosiotaan spekulatiivisen fiktion tutkimuksessa viime vuosina, aina opinnäytteitä myöten.

Havainnointia maailmanlopun reunalta

Octavia E. Butlerin ”profetiaalista” tieteisfiktiota on tutkittu aiemmin erityisesti sukupuolen näkökulmasta ja adaptoitu eri medioihin. Palkittu gradu keskittyy tutkimaan 1980-luvulla julkaistua Xenogenesis-trilogiaa, jossa avaruusoliot pelastavat ihmiskunnan itseaiheutetun sukupuuton partaalta. Kuten Lehtosaari työssään toteaa, lähtöasetelma tuntuu suorastaan vaativan luentaa, joka perustuu ihmiskeskeisen maailmankuvan kriittiseen uudelleenarviointiin. Tähän päämäärään tutkielma pyrkii analysoimalla, kuinka trilogiassa kuvataan havaintoa, tilaa, teknologiaa ja niiden yhteenkietoutuneisuutta – materiaalisia kehoja materiaalisessa ympäristössä.

Analyysi paljastaa, että Butlerin kerronta muuttuu jonkin verran sarjan osasta toiseen: perinteisenä ja ihmiskeskeisenä alkava fokalisointi monimutkaistuu ja saa yhä uusia, enemmän-kuin-inhimillisiä piirteitä sarjan edetessä. ”[I]nhimillisen havainnoinnin kuvauksessa kohosteiseen asemaan nousee aistimellisuuden kapea-alaisuus ja rajoittuneisuus, kun taas postinhimillinen havainnointi on kuvaukseltaan korostetun moniaistimuksellista”, Lehtosaari tiivistää.

Kuva ja diplomin toteutus: Essi Varis

Raati kiitti tutkielmaa selkeästä ja määrätietoisesta argumentoinnista, haastavien teoriakehysten uskottavasta haltuun ottamisesta ja aiheen ajankohtaisuudesta. Lehtosaari osoittaa myös olevansa tietoinen siitä, että tutkimus on aina poliittinen teko, jolla voidaan piilottaa, haastaa tai nostaa esiin tärkeitä aiheita ja näkökulmia. Näin opinnäytetyökin voi olla enemmän kuin ”pelkkä” opinnäyte.

Raadissa toimivat tänä vuonna FT Essi Varis (Helsingin/Oslon yliopisto), FT Sofia Sjö (Åbo Akademi), FT Päivi Väätänen (Helsingin yliopisto) ja FT Elise Kraatila (Tampereen yliopisto). Palkinto, johon kuuluu 200 euron kannustusraha ja käsin tehty diplomi, julkistetiin viime viikonlopun Finncon-tapahtumassa Espoossa.

Myös kotimainen ja transmediaalinen tuotanto kiinnosti graduntekijöitä

Viime vuonna pandemian aiheuttama piikki valmistuneiden tutkintojen määrässä heijastui myös gradukilpailuumme. Tuolloin kilpailutöitä oli peräti kymmenen. Tänä vuonna palkinnosta kisasi taas varsin tavanomainen sato, eli viisi gradua. Kilpailuun ilmoitettiin töitä Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistojen yleisen kirjallisuuden, kotimaisen kirjallisuuden ja englantilaisen filologian oppiaineista. Transmediaalinen eli viestinten välinen tarinankerronta oli tänä vuonna erityisen suosittu aihe. Lisäksi jopa kolme työtä viidestä käsitteli suomalaista spekulatiivista fiktiota. Tutkimusaineistosta löytyi taas niin tieteiskirjallisuutta, kauhua kuin fantasiaakin, ja kirjallisuuden lisäksi huomiota saivat myös sarjakuva ja videopelit.

Gradukilpailu on tarkoitus järjestää jälleen ensi vuonna. Sitä odotellessa Lehtosaaren palkittuun graduun pääsee tutustumaan Oulun yliopiston tietokannassa.

Aiempien vuosien voittajat:

2020: Isla Parkkola: ”Kirjojen toimijuudet ja leikki maailmojen välisellä rajalla Lemony Snicketin kirjasarjassa A Series of Unfortunate Events.” Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus.

2019: Satu Koski: ”Selittämätöntä selittämässä? Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa.” Helsingin yliopisto, englannin käätäminen.

2018: Sampo Sukanen: ”’We are not to blame’: A feminist ecocritical analysis of Mad Max: Fury Road.” Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri.

2017: Silja Korkeamäki: ”’It’s turning into a horror story.’ Intermediaalisuus ja lajikytkökset pelin Alan Wake kertovissa teksteissä.” Tampereen yliopisto,  suomen kirjallisuus.

APPLY NOW: Editor-in-Chief and Reviews Editor for Fafnir

Two editorial positions are soon to be open in Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research: 

 • position of an editor-in-chief and
 • position of the reviews editor.

Both positions are open for a three-year term (2023‒2025) starting from next January. The journal currently has two other editors-in-chief, Essi Varis and Elizabeth Oakes, who will continue in their posts. Working in Fafnir offers an excellent vantage point to the field of speculative fiction research and an opportunity for international scholarly exchange. The positions do not involve financial compensation.

About the Journal

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research is a World Fantasy Award winning, peer-reviewed, interdisciplinary academic journal. The journal has been in publication since 2014 and is managed by the Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research (Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry, finfar.org). The journal operates completely online, and new issues are currently put out biannually, around Midsummer and Christmas. 

Fafnir provides a fully open-access international forum for interdisciplinary scholarly exchanges on science fiction, fantasy, and other genres of speculative fiction across all media. The journal publishes texts ranging from peer-reviewed research articles to short overviews, essays, interviews, opinion pieces, and academic book reviews on any subject suited to the scope of the journal. The main language of the journal is English, but articles and other texts are also published in the Nordic languages.

Fafnir is classified as a Level 1 journal in the Publication Forum for the Federation of Finnish Learned Societies. Its articles are currently indexed under MLA International Bibliography, the Directory of Open-Access Journals, and The Science Fiction and Fantasy Research Database (SFFRD). The journal itself is listed in the MLA Directory of Periodicals as well as the Directory of Open-Access Journals. In 2020, Fafnir received the World Fantasy Award for its contributions to SFF research.

You can read more about Fafnir and browse all its content at journal.finfar.org.

Responsibilities of the Editors-in-Chief

Each year, Finfar appoints a new editor-in-chief to serve for a three-year term alongside two other similarly rotated editors-in-chief. Together, these three editors-in-chief make the executive decisions about the contents of the journal and the editorial process. With the support of the Academic Advisory Board, the reviews editor and the sub-editor, the editors-in-chief are responsible for maintaining the academic quality and editorial direction of the journal, and for ensuring a steady flow of engaging and thought-provoking original research articles and other texts. In practice, this means that the editors-in-chief write calls for papers as well as the editorials, evaluate and accept submissions for peer review, provide editorial feedback to the authors, and manage the peer review process. They are also expected to copyedit the finished articles. This duty is distributed among the editorial staff according to language skills. In addition, editors-in-chief should have passion and vision for developing the journal and promoting research into the speculative genres. Editors-in-chief receive memberships in the Council of Editors of Learned Journals (CELJ) (or the Finnish equivalent, Tiedetoimittajain liitto) for the duration of their terms. 

What we expect from a prospective editor-in-chief:

 • At least an MA-level degree in a relevant academic field, preferably a PhD
 • Extensive expertise and interest in the field of speculative fiction and SFF research
 • (Near) native-level proficiency in English
 • Willingness to promote the research of speculative fiction both within the Nordic countries and abroad
 • Good cooperation skills and ability to work online with flexible schedules
 • Not required but appreciated: experience with academic publishing and online publishing, experience with proofreading and copyediting, proficiency in any of the Nordic languages (Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian, Swedish)

Responsibilities of the Reviews Editor

As the title suggests, the reviews editor is responsible for the academic book reviews included in each issue of Fafnir. In practice, this entails scouting interesting new titles related to the study of speculative fiction, asking publishers for review copies and recruiting suitable scholars to write the reviews. The readers of Fafnir are also encouraged to contact the reviews editor and suggest or submit their own reviews. The reviews editor thus maintains and facilitates contact with and between publishers and (prospective) reviewers. In addition, they (copy)edit the finished reviews. Overall, the position of a reviews editor is ideal for building and maintaining networks in the field of SFF research and can thus be a great stepping stone for an early-career researcher.

What we expect from a prospective reviews editor:

 • (At least) an MA-level degree in a relevant academic field
 • Interest in the field of speculative fiction
 • (Near) native-level proficiency in English
 • Good cooperation skills, networking skills and ability to work online with flexible schedules
 • Not required but appreciated: experience and existing networks within academic publishing, experience with proofreading and copyediting, proficiency in any of the Nordic languages (Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian, Swedish)

The Application Process

To apply, please send your CV, list of publications and a one-page motivation letter to pj@finfar.org.

The application period for both positions closes on September 30, 2022.

The new editors are chosen by the board of the Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research. The current editors and the chair of the academic advisory board may also be consulted regarding the appointments. All applicants are informed about the board’s decision by the end of November. The selected applicants are expected to take on their editorial duties from the beginning of 2023 and will be informally trained for their positions by the current editors.

For more information on the application process, please contact:

the Chair of the Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research (Finfar) Oskari Rantala (pj@finfar.org)

For more information on the journal and its practices, please contact:

the Chair of the journal’s Academic Advisory Board Merja Polvinen (merja.polvinen@helsinki.fi)

Tervetuloa Finfarin vuosikokoukseen 30.3.!

Finfarin sääntömääräinen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 30.3. klo 17 Zoomissa.

Mikäli spekulatiivisen fiktion tutkiminen ja rentoon järjestötoimintaan osallistuminen kiinnostavat, olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Kokouksessa valitaan yhdistykselle seuraava hallitus, jossa on tilaa myös uusille kasvoille. Lisäksi tehdään lyhyt katsaus menneen ja tulevan vuoden ohjelmaan. Vaikka Finfarin toimintaan ei olisi aikaisemmin osallistunutkaan, kärryille pääsee siis heti.


Muistutuksena vielä, että Finfarin toimintakertomuksen liitteeksi koostetaan jälleen lista jäsenten tieteellisestä toiminnasta kuluneen vuoden aikana. Listan tarkoituksena on antaa yleiskuva spekulatiivisen fiktion tutkimuksen nykytilasta Suomessa. Toimita siis tiedot vuonna 2021 tekemistäsi scifiä, kauhua tai fantasiaa koskevista akateemisista julkaisuista, merkittävistä esitelmistä, opetuksesta, väitöksistä, väitöskirjojen ohjauksista ja tärkeistä mediaesiintymisistä vuosikokoukseen mennessä seuramme sihteerille (sihteeri(at)finfar.org).

Mikäli kokousaika ei sovi sinulle, mutta olet kiinnostunut esimerkiksi hallituksessa toimimisesta, olethan puheenjohtajaamme Oskari Rantalaan ennen kokouksen ajankohtaa (pj(at)finfar.org).

Linkki kokoukseen:
https://jyufi.zoom.us/j/63289526031

Salasana: FINFAR2022

###

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen.

###

FINFARIN TOIMINNASTA

Lue julkaisemaamme akateemista Fafnir-lehteä, joka on palkittu mm. World Fantasy Awardilla! Kokonaan verkossa julkaistava monikielinen lehti ilmestyy kahdesti vuodessa ja on luettavissa täysin ilmaiseksi kaikkialla maailmassa.

Finfar tuottaa vuosittain ohjelmaa myös alan coneihin! Kutsu Helsingin yliopistolla 8.7. järjestettävään Fantastiseen tekstityöpajaan on parhaillaan auki ja Finncon 2022 Academic Track: Hope and Resilience on kaikkien con-kävijöiden seurattavissa Aalto-yliopistolla 8.-10.7.2022.

CfP: Fantastinen tekstityöpaja / Fantastic Paper Workshop 2022

(English below)

Missä? Helsingin yliopisto, Metsätalo (Unioninkatu 40, Helsinki). Huoneen numero ilmoitetaan osallistujille lähempänä tilaisuutta. 

Milloin? perjantaina 8.7.2022, klo 10–15 (Osallistujien määrästä riippuen työpaja saattaa olla myös lyhyempi.) Huomioi myös Aalto-yliopistolla 8.–10.7.2022 järjestettävä Finncon 2022 -tapahtuma, jonka kanssa toimimme yhteistyössä.

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n järjestämässä Fantastisessa tekstityöpajassa keskitytään antamaan palautetta kirjallisiin tutkimustekstiluonnoksiin. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki paperiehdotukset riippumatta kirjoittajan opintojen tasosta tai tieteellisestä kokemuksesta. Aihe voi olla mitä tahansa science fictionin, fantasian tai spekulatiivisen fiktion alaan liittyvää. 

Finfarin työpajan aiempina vuosina papereita ovat esitelleet  kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijat sekä jo väitelleet tutkijat. Olemme lähtötilanteestasi riippumatta aina valmiita eläväiseen keskusteluun!Finfarin työpaja soveltuu erinomaisesti myös ensimmäiseksi tieteelliseksi työpajaksi. Huomaa, että lähettämäsi teksti voi olla vielä keskeneräinen. Tärkeimpänä tavoitteena on saada ja antaa palautetta ja kommentteja teksteistä.

Kaikki työpajan osallistujat lukevat tekstit etukäteen.Tapahtumapäivänä ei siis pidetä esitelmiä vaan keskitytään papereista keskustelemiseen ja niiden kommentoimiseen. Jokaiselle yksittäiselle paperille on ohjelmassa varattu 30 minuuttia käsittelyaikaa. Jokaisen paperin pääkommentoijaksi nimetään etukäteen kaksi kokenutta tutkijaa.. Kommentoijien esitettyä näkemyksensä keskustelu avataan koko työpajaväelle. Koska työpaja on luonteeltaan keskusteleva ja aika ja tila ovat rajalliset, työpaja on avoin vain tekstien esittelijöille ja kommentoijille.

Pajaan voivat osallistua ilmaiseksi Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura Finfar ry:n jäsenet. Mikäli haluat osallistua, mutta et vielä ole jäsen, katso liittymisohjeet täältä. Yhdistyksen alennettu jäsenmaksu (opiskelijat/apurahatutkijat/vapaat tutkijat) on 20 euroa ja muutoin 45 euroa.

Lähetä kommentteja kaipaava tekstisi työpajan vetäjälle Jyrki Korpualle (jyrki.korpua@oulu.fi) viimeistään 10.6.2022. Tekstin tulisi olla pituudeltaan alle 40 000 merkkiä lähdeluetteloineen. Lähetä tekstisi .rtf, .doc, .pdf tai .odt -muodossa. Tekstisi voi olla joko suomen- tai englanninkielinen; jaamme paperit suomen- ja englanninkielisiin sessioihin tarjonnan mukaan.
Tekstityöpajassa esitetyille papereille tarjotaan mahdollisuutta tulla julkaistuksi yhdistyksen julkaisemassa Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -julkaisussa.

Jos sinulla on kysymyksiä työpajaan liittyen, ota yhteyttä Jyrki Korpuaan (jyrki.korpua@oulu.fi).

“The alchemical sisters,” from Johann Daniel Mylius, Philosophia reformata (1622), emblem 10.


CfP: Finfar’s Fantastic Paper Workshop 

Where? University of Helsinki, Metsätalo (Unioninkatu 40, Helsinki). The room number will be announced later to the participants.

When? July 8, 2022, at 10 am – 3 pm (Finnish Time (GMT +2)). Also note Finncon 2022 event taking place at Aalto University on July 8 – 10; the con includes an academic programme track organized by Finfar. 

Finfar’s Fantastic Paper Workshop is a conversational feedback session for written research papers of all kinds (conference papers, article drafts, project outlines etc.) and open to participants on all stages of academia. In the previous years, we have discussed papers by scifi, fantasy, horror and speculative fiction researchers on Bachelor, MA, doctoral and post-doctoral levels. As long as your work concerns speculative fiction in any medium, we have a lively discussion arena waiting for you!

All participants are asked to read all the papers beforehand, so that the entire workshop can be dedicated to discussion. Each paper will be allocated at least 30 minutes of discussion time, and the organizers will name two expert scholars to lead the discussion on each paper. The expert commentators’ remarks will be followed by open discussion. Due to the participatory nature of the workshop and the limitations on time, the workshop is open only to the participants and the designated commentators.

The participation is free of charge for all current members of Finfar. If you are not yet a member and would like to join, please contact the organizers (email address below). The current membership fee is 20 € a year for students and self-funded researchers and 45 € for employed academics.

If you would like to participate, please submit your paper to Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi) on June 10, 2022 at the latest. The final paper should be no longer than 40,000 characters in length and submitted in .rtf, .doc, .pdf or .odt format. We welcome papers written in English or Finnish and will divide the workshop into English and Finnish sessions accordingly.

Papers discussed in the Fantastic Paper Workshop  can later be submitted as article manuscripts to Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, our peer-reviewed, fully open-access online journal.

If you have any further questions about the workshop, please contact Jyrki Korpua (jyrki.korpua(at)oulu.fi).